TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP CHĂM SÓC SKSS/KHHGĐ ĐẾN VÙNG CÓ MỨC SINH CAO, VÙNG KHÓ KHĂN NĂM 2012

 


I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

1. Địa bàn chiến dịch và kinh phí sử dụng trong chiến dịch

   Chiến dịch năm 2012, được chỉ đạo tập trung thực hiện ở các xã còn khó khăn, xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, xã có mức sinh còn cao, xã có nhiều đối tượng khó tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Chỉ tiêu Trung ương giao thực hiện Chiến dịch ở 3.076 xã. Song, hầu hết các tỉnh, đã huy động nguồn ngân sách của địa phương mở rộng thêm địa bàn chiến dịch đưa tổng số xã thực hiện chiến dịch lên 6.197 xã, tăng gấp hơn hai lần số xã do Trung ương giao. Nguồn kinh phí được sử dụng trong Chiến dịch đạt gần 60 tỷ đồng, trong đó hơn 30 tỷ đồng (chiếm trên 50%) được bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương. Việc đầu tư bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương đã có tác dụng lớn đối với kết quả và tiến độ triển khai Chiến dịch.

2. Hoạt động truyền thông giáo dục, tuyên truyền vận động

   Các hoạt động tuyên truyền trong chiến dịch đã được lồng ghép cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức về các nội dung dân số -KHHGĐ được thực hiện trước, trong và sau khi thực hiện Chiến dịch. Các thông tin truyền thông được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng thu hút sự chú ý và tạo dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực đối với mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các đài truyền thanh cấp huyện, xã thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Chiến dịch.

   Việc phổ biến tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ, nội dung và cách thức triển khai Chiến dịch được các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.

   Đối tượng truyền thông có những thay đổi tích cực ở một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh các đối tượng truyền thống là các cặp vợ chồng chưa thực hiện các biện pháp KHHGĐ, các đối tượng sinh con một bề, đặc biệt là một bề gái đã được đặc biệt chú ý. Một số tỉnh đã tăng cường lồng ghép các thông điệp về không lựa chọn giới tính thai nhi trong các đợt tuyên truyền của Chiến dịch.

   Tuy nhiên, do kinh phí chậm được phê duyệt nên việc ký kết hợp đồng giữa Chi cục DS-KHHGĐ với một số đơn vị truyền thông thuộc các tỉnh, thành phố không thực hiện được, do đó, các hoạt động trên các kênh truyền thông của tỉnh có những hạn chế và giảm sút so với những năm trước đây. Sự giảm sút này có tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện Chiến dịch. Các hoạt động phát tờ rơi, tài liệu, ấn phẩm, truyền thông tại cộng đồng, tư vấn về các dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ được đội ngũ cộng tác viên dân số, các tuyên truyền viên và các địa phương lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhóm, nói chuyện trực tiếp trong các cuộc họp tổ dân cư, tổ phụ nữ.

3. Kết quả thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

   Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, trên phạm vi toàn quốc Chiến dịch năm 2012 đã cung cấp dịch vụ cho trên 3 triệu lượt người, trong đó có gần 2 triệu trường hợp được cung cấp các dịch vụ KHHGĐ.

3.1. Kết quả các gói dịch vụ KHHGĐ

Chiến dịch năm 2012 đã cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng cho 701.901 trường hợp, đạt 89% kế hoạch chiến dịch năm. Trong đó có 13 tỉnh, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch năm, đặc biệt các tỉnh đạt cao là: Đồng Tháp 153%, Đăc Lắc 151%, Long An 150%, TP. Hồ Chí Minh 147%, Quảng Nam 142%. Tuy nhiên còn 3 tỉnh kết quả đạt thấp dưới 50% kế hoạch chiến dịch năm (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên).

- Kết quả biện pháp triệt sản: Chiến dịch 2012 đã thực hiện 7.038 ca triệt sản đạt 84% kế hoạch Chiến dịch năm tại các xã triển khai Chiến dịch. Có 16 tỉnh đạt chỉ tiêu triệt sản, trong đó các tỉnh đạt cao kết quả cao gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, An Giang, Đồng Tháp. Tuy nhiên, có 21/63 tỉnh đạt chỉ tiêu triệt sản thấp dưới 50%, chiếm tỉnh. Có 3 tỉnh không thực hiện được triệt sản gồm: Thanh Hóa, Sơn La, Bến Tre.

- Kết quả biện pháp đặt dụng cụ tử cung: Thực hiện đặt dụng cụ tử cung được 541.336 trường hợp, đạt 83% kế hoạch Chiến dịch năm 2012. Có 14/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt trên 100% kế hoạch chiến dịch năm, trong đó, một số tỉnh đạt mức rất cao gồm: Quảng Nam 168%, Đồng Tháp 153%, An Giang 154%, Đắc Lăk 132%. Tuy nhiên, còn 5 tỉnh đạt chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung thấp dưới 50% (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế).

- Kết quả biện pháp thuốc tiêm, cấy tránh thai:

Chiến dịch năm 2012 đã cung cấp dịch vụ cho 153.527 đối tượng sử dụng thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai, đạt 121% kế hoạch chiến dịch năm tại các xã triển khai chiến dịch. Mặc dù có khó khăn trong nguồn cung cấp thuốc cấy, các địa phương đã chủ động tăng số người sử dụng thuốc tiêm nên có đến 30 tỉnh đạt và vượt kế hoạch về thuốc tiêm, cấy tránh thai.

3.2. Kết quả gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản

Chiến dịch đã tổ chức thực hiện khám phụ khoa cho 1.842.411 lượt phụ nữ. Năm 2012, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dân số không bố trí cho việc điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, song bằng nguồn kinh phí hỗ trợ, bổ sung của địa phương nên đã điều trị bệnh phụ khoa cho  717.251 trường hợp, chiếm gần 40% so với tổng số khám.

 Một số tỉnh đã đưa dịch vụ siêu âm vào cung cấp trong Chiến dịch. Dịch vụ này đã thu hút sự tham gia của đối tượng và trở thành một biện pháp tăng số người tham gia thực hiện Chiến dịch. Một số địa phương đã lồng ghép dịch vụ siêu âm sàng lọc ung thư vú, dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung vào Chiến dịch nên được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ tạo sự quan tâm chú ý đối tượng tham gia trong Chiến dịch.

II. MỘT SỐ TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN DỊCH NĂM 2013

   1. Chiến dịch 2013 tiếp tục triển khai thực hiện tập trung ở những xã nghèo, xã khó khăn, xã thuộc vùng sâu, vùng xa và những xã có mức sinh còn cao,  xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

   2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Tăng cường cung cấp thông tin đến các cấp uỷ đảng, lãnh đạo chỉnh quyền địa phương, từng bước lồng ghép tuyên truyền các nội dung nâng cao chất lượng dân số vào các hoạt động tuyên truyền trong Chiến dịch.

   3. Phát huy công tác tham mưu đề xuất, vận động các nguồn lực đầu tư bổ sung kinh phí nâng cao chất lượng hoạt động Chiến dịch.

   4. Tổ chức tốt việc lựa chọn địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai Chiến dịch.

   5. Tăng cường bổ sung trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ đáp ứng các yêu cầu phân tuyến kỹ thuật, ưu tiên tuyến cơ sở và những khu vực khó khăn.

   6. Đối  với các địa phương chưa đạt kết quả Chiến dịch năm 2012 cần chỉ đạo rút kinh nghiệm và có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát tiến độ triển khai Chiến dịch 2013 hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đề ra./.

 

 

Liên kết