NĂM 2012: NƯỚC MỸ TIẾN HÀNH

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRỰC TUYẾN

                                                                                                        TS. Nguyễn Quốc Anh*

 

 


 Để tăng cường chất lượng hiệu quả và giảm chi phí, đồng thời có số liệu hàng năm (thay cho Tổng điều tra dân số 10 năm/lần), trong những năm trước đây, Mỹ đã liên tục cải tiến phương pháp Tổng điều tra dân số (TĐTDS). Từ điều tra toàn diện, chuyển sang điều tra mẫu với thiết kế phân vùng và mỗi năm điều tra mẫu 10%. Với việc tính toán phân bổ mẫu theo vùng một cách khoa học thì cứ 10 năm một lần, hệ thống thống số liệu lại cho một bức tranh tổng thể về toàn bộ dân số nước Mỹ, tương tự như kết quả của một cuộc TĐTDS. Sau này với việc ứng dụng hệ thống thông tin bản đồ (GIS), các cuộc điều tra đã có thể cập nhật hệ thống sơ đồ, bảng kê, danh sách số hộ, số nhà  trên hệ thống bản đồ điện tử để xác định rõ vị trí của từng ngôi nhà, hộ gia đình, phục vụ cho TĐTDS.

Từ năm 2012, Cục điều tra dân số Mỹ (US Census Bureau) sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện cho những người tham gia điều tra trả lời trực tuyến trên Phiếu điều tra cộng đồng (American Community Survey – ACS), cuộc điều tra toàn quốc hàng năm với khoảng 3,5 triệu hộ được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết về những các vùng trên khắp nước Mỹ. Trong ACS ngoài việc thu thập dữ liệu về những thông tin cơ bản về nhân khẩu học còn thu thập một số thông tin theo chủ đề như ngôn ngữ, giáo dục, thu nhập và giá cả của các nhu yếu phẩm để phục vụ nhu cầu thông tin sử dụng cho cả những thương nhân bán lẻ, nhà thầu xây dựng và các nhà quy hoạch thành phố. Bắt đầu điều tra, những hộ gia đình được lựa chọn tham gia điều tra sẽ nhận được một lá thư có nội dung hướng dẫn cách đăng nhập vào trang web bảo mật và cách hoàn thành phiếu điều tra trực tuyến.

Trả lời trực tuyến là một phương án mới bổ trợ và thay thế dần cho các phương pháp truyền thống như trước đây là khai và ghi chép trên giấy hoặc hỏi đáp trực tiếp - nếu những người tham gia không trả lời trên mạng trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận thư, Cục điều tra dân số sẽ gửi cho họ một phiếu điều tra trên giấy, hoặc liên lạc qua điện thoại hay gặp trực tiếp để lấy kết quả trả lời. “Phương án trả lời trực tuyến là một phần của dự án điện tử hoá đang tiến hành tại Cục điều tra dân số Mỹ”. Theo ông Thomas Mesenbourg, Giám đốc của Cục điều tra, phát biểu trong một cuộc họp báo, “Cục điều tra dân số đang thay đổi phương pháp thu thập thông tin để làm cho việc trả lời phiếu điều tra trở nên tiện lợi hơn, việc thực hiện điều tra sẽ tốn ít kinh phí hơn và dữ liệu thống kê của Mỹ sẽ dễ dàng được truy cập trên các thiết bị điện tử và di động ”.

Sau khi phải đầu tư một số tiền kỷ lục 13 tỷ USD cho cuộc Tổng điều tra dân số năm 2010, Cục điều tra dân số Mỹ đang cố gắng giảm thiểu những chi phí như in ấn, cước phí bưu điện và thuê nhân viên trong khi vẫn mở rộng tỷ lệ trả lời điều tra bằng phương pháp trả lời trực tuyến. Với chi phí tính trên đầu người hơn 40 USD, chi phí cho tổng điều tra dân số ở Mỹ gấp gần 10 lần chi phí trung bình của thế giới là 4,6 USD mỗi người. Cuộc tổng điều tra dân số năm 2011 tại Ấn Độ chỉ tốn 400 triệu USD (tức là 0,5 USD trên đầu người), mặc dù dân số Ấn Độ gấp gần 4 lần dân số Mỹ.

ACS 2012 sẽ là cuộc điều tra lần thứ 61 tại Mỹ và sử dụng phương pháp trả lời trực tuyến, mặc dù không có cuộc khảo sát nào khác có quy mô lớn và rộng như ACS. Nhằm bảo đảm tính bảo mật của dữ liệu trực tuyến, người tham gia khảo sát sẽ phải sử dụng một user-ID (số định danh cá nhân của người sử dụng) được tạo ngẫu nhiên mà Cục điều tra dân số gửi cho họ, và sau đó dùng một mã PIN tạo bởi hệ thống để đăng nhập vào phiếu điều tra. Những người được hỏi cũng có thể xem lại câu trả lời của mình và cũng được trợ giúp trực tuyến. Cục điều tra dân số Mỹ đã phổ biến rộng rãi hướng dẫn trên trang chủ của Cục về cách đăng nhập vào phiếu điều tra trực tuyến cùng với chương trình Video hướng dẫn người dân làm từng bước để sử dụng hệ thống trả lời điều tra trực tuyến.

      Nguồn: Tạp chí FutureGov tháng 12/2012* Giám đốc Trung tâm thông tin và Tư liệu dân số

 

Liên kết