HỘI NGHỊ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012-2020

 


Ngày 11/12/2012 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012- 2020 nhằm giúp người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế-xã hội góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

Theo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, Việt Nam có 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó có 3,6 triệu nữ và hơn 5 triệu người sống ở nông thôn; khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật (trong đó trẻ em khuyết tật nặng 31%, trẻ khuyết tật trí tuệ 27%; trẻ khuyết tật vận động 20%; trẻ khuyết tật ngôn ngữ 19%; trẻ khiếm thính 15%; trẻ khiếm thị 12%).

Hai dạng khuyết tật chiếm tỷ trọng cao nhất là khuyết tật vận động và khuyết tật liên quan thần kinh và trí tuệ; tiếp đến là khuyết tật về thị giác, còn lại các dạng khuyết tật khác ở mức dưới 10% so với tổng số người khuyết tật. Khuyết tật do nhiều nguyên nhân gây ra như bẩm sinh, bệnh tật, hậu quả chiến tranh, dịch vụ y tế, tai nạn. Các dịch vụ chăm sóc y tế, đặc biệt tại các vùng nông thôn hiện tại còn rất hạn chế, gây ảnh hưởng lớn đến việc phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hổi chức năng cho người khuyết tật, dẫn đến tỷ lệ mắc khuyết tật nặng còn cao, gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cho gia đình, cộng đồng và sự tăng trưởng của xã hội. Số người khuyết tật dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng do những nguyên nhân tai nạn, ô nhiễm môi trường… trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạng mẽ hiện nay.

Hội nghị cũng đưa ra những mặt được và những tồn tại của đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn trước 2006-2010 và rút ra được một số kinh nghiệm để triển khai đề án giai đoạn mới được tốt hơn. Một số hoạt động chủ yếu của đề án 2012-2020:

1.                Phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật

-   Thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

-    Triển khai thực hiện chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là tuyến cơ sở.

2.                Trợ giúp tiếp cận giáo dục

-   Hỗ trợ triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học phổ thông qua việc xây dựng chương trình, tài liệu; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật ngôn ngữ, tự kỷ;

-   Nghiên cứu biên soạn, sản xuất, cung ứng các tài liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật

-   Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hệ thống ký hiệu ngôn ngữ phổ thông sử dụng thống nhất trong toàn quốc; xây dựng tài liệu ký hiệu ngôn ngữ cho các cấp học phổ thông.

3.                Dạy nghề, tạo việc làm

-   Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề và tư vấn việc làm cho người khuyết tật

-   Tư vấn học nghề, việc làm theo khả năng của người khuyết tật.

-   Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật

-   Xây dựng thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại một số tỉnh

-   Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật

4.                Trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng

-   Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng để phổ biến nhân rộng

-   Xây dựng giáo trình về thiết kế tiếp cận phục vụ công tác đào tạo, tập huấn cho kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và các đối tượng hành nghề trong hoạt động xây dựng

5.                Trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông

-   Hướng dẫn kiển tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng

-   Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng để người khuyết tật tham gia giao thông

-   Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn cho lái xe phục vụ hành khách là người khuyết tật sử dụng phương tiện giao thông

-   Hỗ trợ nghiên cứu, chế tạo sản xuất và thử nghiệm thiết bị, công cụ và phương tiện giao thông để người khuyết tật tham gia giao thông thuận tiện

6.                Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

-   Nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông

-   Nghiên cứu phát triển và tổ chức sản xuất các công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông

-   Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng/trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật

-   Xây dựng nội dung đào tạo, hướng nghiệp các hình thức đào tạo mới cho người khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông

7.                Trợ giúp pháp lý

-   Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua các hoạt động thích hợp

-   Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

-   Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

8.                Hỗ trợ khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

-   Tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc cho người khuyết tật

-   Hoàn thiện và phát triển 15 môn thể thao dành cho người khuyết tật tập luyện và thi đấu

-   Tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao trong và ngoài nước

9.                Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá

-   Tổ chức tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật và những chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật

-   Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật

-   Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật

-   Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật: tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật

-   Nghiên cứu kinh nghiệm trợ giúp người khuyết tật của các nước

-   Xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật toàn quốc

-   Kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Đề án và các chính sách pháp luật đối với người khuyết tật.

Để đề án được triển khai có hiệu quả cần sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đẩy mạng xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong việc trợ giúp người khuyết tật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn nhân lực để trợ giúp cho người khuyết tật.

Minh Châu


 

Liên kết