BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ THORAYA AHMED OBAID,

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC (UNFPA)

NHÂN NGÀY DI CƯ QUỐC TẾ (18/12)


Hôm nay, kỷ niệm Ngày Di cư Quốc tế, chúng ta biết rằng có hàng triệu đàn ông, phụ nữ, trẻ em can đảm - ước tính khoảng 195 triệu người trên toàn thế giới, chiếm hơn 3% tổng dân số - đã rời bỏ quê hương để  tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày nay, vấn đề di cư đã ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia trên thế giới và bản thân những người di cư xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau về xã hội, kinh tế, dân tộc, văn hoá. Thách thức của chúng ta là đảm bảo cho những người di cư có thể thực hiện được những nguyện vọng của họ và đóng góp cho những tiến bộ cả ở những nước họ đến và cả ở quê hương. Tiến bộ được các chính sách và luật pháp bảo đảm tốt nhất và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng quyền con người.

Khoảng 1/2 số người di cư là phụ nữ, nên cần tập trung vào những vấn đề bình đẳng giới. Phụ nữ di cư có xu hướng  tập trung làm các công việc truyền thống của phụ nữ và trong các khu vực kinh tế không chính thức, ở đó họ đối mặt với nguy cơ lớn hơn về bị lạm dụng và bóc lột, kể cả việc buôn bán người. Cần có các chính sách và luật pháp để tăng cường và bảo vệ quyền con người của họ. Cũng cần thừa nhận những đóng góp quan trọng của họ cho các nước họ đến, nơi họ cung cấp các dịch vụ đem lại lợi ích cho các gia đình và cho các nền kinh tế, và những đóng góp cho quê hương họ, nơi họ đã gửi phần tiền kiếm được về để cải thiện cộng đồng và cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Đây là thông điệp trong báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2006 của UNFPA, tập trung vào phụ nữ và di cư quốc tế. Báo cáo cũng kêu gọi cần có sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế và luật pháp, bao gồm có các dịch vụ sức khoẻ sinh sản cho số dân di cư.

Hôm nay, nhân Ngày Di cư Quốc tế, chúng ta hãy ủng hộ quyền con người cho tất cả mọi người, bao gồm những người di cư. Bằng cách chống lại sự phân biệt đối xử và lạm dụng, chúng ta có thể giảm được sự đau khổ cho con người và thúc đẩy liên kết xã hội đem lại lợi ích cho mọi người.<

LÊ THỊ THIÊM

Dịch theo tài liệu của UNFPA