CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT TIẾP ĐOÀN TỔ CHỨC

PHÁT TRIỂN NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ PLAN INTERNATIONAL

Ngày 29/11/2006, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Tổ chức Phát triển nhân đạo quốc tế Plan International Thô-mát Giô-en Mi-lơ cùng đại diện của Plan International tại Hà Nội.

 


Ông Thô-mát Giô-en Mi-lơ chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo thời gian qua; chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới và tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, Plan International  đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho khoảng 120.000 trẻ em, gia đình và cộng đồng tại trên 150 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố. Hơn 10 năm qua, Plan International  đã hỗ trợ Việt Nam với kinh phí gần 50 triệu USD, nổi bật là việc xây dựng hàng trăm trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Trong kế hoạch 2005-2010, tổng ngân sách của Plan International  dành cho các chương trình tại Việt Nam vào khoảng 55 triệu USD. Ông Mi-lơ khẳng định thành công của Plan International  ở Việt Nam là sự kết tinh của hai nhân tố: Sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và nỗ lực lao động của đội ngũ cán bộ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các chương trình, dự án của Plan International  đã triển khai tại Việt Nam thời gian qua, khẳng định sự hỗ trợ của Plan International  cũng như các tổ chức quốc tế khác dành cho Việt Nam, đặc biệt là cho trẻ em Việt Nam là hết sức quý báu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Plan International tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.<

THUÝ HẰNG

       Plan tại Việt Nam