HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA VỀ

AN NINH HÀNG HOÁ PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI

 

Ngày 20/12/2006, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu An ninh hàng hoá phương tiện tránh thai phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia giai đoạn 2007-2015. Đến dự có đại diện các bộ, ngành ở trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế; các nhà tài trợ, và các cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Mười năm qua, Chương trình dân số của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong giảm mức sinh và khống chế qui mô dân số bằng việc khuyến khích sử dụng phương tiện tránh thai một cách đa dạng, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tỷ lệ sử dụng tránh thai (CPR) khá cao, 78,0% (2006). Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn như cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm hơn 1/4 (22 triệu người) tổng số dân. Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng vẫn ở mức 5-10%. Mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm hơn 1 triệu người, bằng số dân một tỉnh. Ước tính tổng dân số năm 2006 là 84,1 triệu người. Hiện nay, số lượng và cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai chưa đảm bảo để duy trì mức sinh đã đạt được, vì vậy để đáp ứng đầy đủ nhu cầu các phương tiện tránh thai cho 10 năm tới là một thách thức không nhỏ, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, nhằm duy trì xu thế giảm sinh bền vững và ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS.

An ninh hàng hoá phương tiện tránh thai được nghiên cứu trên 7 yếu tố: tình hình sử dụng và nhu cầu khách hàng dịch vụ KHHGĐ; hàng hoá; cam kết; tài chính; năng lực; điều phối và hoàn cảnh.

Hội thảo đánh giá tình hình an ninh hàng hóa phương tiện tránh thai và các vấn đề liên quan ở Việt Nam để xây dựng Chiến lược quốc gia về an ninh hàng hóa phương tiện tránh thai và cung cấp thông tin, khuyến nghị, ưu tiên đảm bảo cung ứng đầy đủ các phương tiện tránh thai, đồng thời phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng, những khó khăn, thuận lợi. Dự kiến số người sử dụng tránh thai tăng tử 4,3 triệu năm 2005 lên 7,7 triệu năm 2015, đặc biệt số người sử dụng bao cao su và  thuốc uống tránh thai tăng nhanh. 10 năm qua, nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo ngân sách cho an ninh phương tiện tránh thai. Ước tính trong giai đoạn 2007-2015, tổng ngân sách thiếu khoảng 972 tỷ đồng. Cơ cấu kinh phí bao gồm hơn 80% từ viện trợ quốc tế (cả viện trợ không hoàn lại và vay vốn tín dụng). Hội thảo kiến nghị xây dựng một chiến lược tiếp cận mới về nhu cầu khách hàng; tăng cường cam kết đầu tư trong nước về ngân sách; nghiên cứu thị trường phương tiện tránh thai; đẩy mạnh xã hội hóa tiếp thị xã hội để huy động sự đóng góp của khách hàng chi trả cho lĩnh vực KHHGĐ; nâng cao năng lực của hệ thống quản lý, điều phối; và mở rộng sản xuất trong nước các phương tiện tránh thai như: bao cao su, thuốc tránh thai, thuốc tiêm tránh thai.<

HỒNG LONG