NHẬT BẢN CÔNG BỐ SÁCH TRẮNG VỀ DÂN SỐ

 

Ngày 1/12/2006 nội các Nhật Bản đã thông qua sách trắng về dân số, cảnh báo tình trạng suy giảm dân số và kêu gọi có những biện pháp mạnh mẽ để làm chậm xu hướng này.

Tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản năm 2005 đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy 1,25, khá xa mức cần thiết là 2,08 để duy trì dân số và cũng năm 2005 lần đầu tiên số người chết vượt quá số trẻ mới sinh, theo sách trắng “rõ ràng là Nhật Bản đã trở thành một xã hội suy giảm dân số”. Tình trạng này là do hiện tượng không kết hôn, kết hôn muộn và có ít con hơn. Cuốn sách cảnh báo nếu xu hướng mức sinh tiếp tục suy giảm thì năm 2050 cứ 1,5 người lao động phải hỗ trợ 1 công dân.

Năm 2005 tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam là 29,8 so với 28,5 tuổi năm 1995 và 27,3 năm 1964 và của nữ là 28, so với 26,3 năm 1995 và 24,4 năm 1964. Năm 2005, 47,7% nam và 32,6% nữ ở độ tuổi ngoài 30 vẫn chưa kết hôn, so với 37,3% và 19,7% tương ứng ở thập kỷ trước.

Cuốn sách kêu gọi chính quyền trung ương và địa phương, các xí nghiệp và mỗi công dân quan tâm đến tình trạng giảm quy mô dân số và coi việc tăng tỷ suất sinh là nhiệm vụ quan trọng nhất để xây dựng đất nước. Về các biện pháp giảm thiểu tình trạng suy giảm dân số, cuốn sách hối thúc toàn xã hội hỗ trợ các bà mẹ và kêu gọi các xí nghiệp giúp đỡ người lao động nuôi dậy con cái.

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến tình trạng giảm sút dân số từ cuối những năm 1980 nhưng chưa tìm ra được các biện pháp hữu hiệu để đảo ngược hoặc ít ra là làm chậm xu thế này.<

Theo Xinhuanet, Japantimes

HTG