NÂNG CAO NHẬN THỨC, ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC, HUY ĐỘNG TOÀN XÃ HỘI
THAM GIA CÔNG TÁC DÂN SỐ – KHHGĐ
 

Ngày 26/12, Bộ Y tế và Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 46 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2007). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ những thành quả mà ngành dân số – kế hoạch hoá gia đình đã đạt được thời gian quan cũng như những nhiệm vụ, thách thức đặt ra đối với công tác dân số giai đoạn hiện nay và thời gian tới
Tôi rất vui mừng đến dự mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2007, xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về sự Lễ mít tinh và thông qua quý vị, tôi thân ái gửi tới đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số từ TƯ đến cơ sở, các cộng tác viên dân số ở các thôn, xóm, bản, làng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và nhân dân các nước bè bạn trên thế giới đã giúp đỡ hiệu quả về tài chính và kỹ thuật cho công tác Dân số-kế hoạch hoá gia đình Việt Nam.
Những thành tựu về Chương trình Dân số – kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) ở nước ta những thập kỷ vừa qua là rất to lớn. Hầu hết các tầng lớp nhân dân hiện nay đã xem việc thực hiện KHHGĐ như là một nhu cầu tự thân vì hạnh phúc và sự phát triển của mỗi gia đình và đất nước. Trong đời sống xã hội, đã xuất hiện và hình thành dư luận xã hội tích cực, những chuẩn mực xã hội mới, tiến bộ về dân số, sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ. Quy mô gia đình nhỏ đang dần trở thành một giá trị mới có tính phổ biến. Chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhân dân được nâng lên đáng kể.
Chỉ trong vòng 15 năm qua, từ khi có Nghị quyết TW 4 (khoá VII) về chính sách DS-KHHGĐ, công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật là tỷ lệ phát triển dân số đã giảm từ mức 2% xuống còn 1,3%, được quốc tế công nhận… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là bằng chứng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác DS-KHHGĐ. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ đó.
Nhân loại hiện nay vẫn đang chứng kiến sự gia tăng chưa từng thấy của dân số thế giới. Trong vòng một trăm năm qua, dân số ở các nước phát triển đã tăng gấp đôi (thêm 1 tỷ người), còn ở các nước kém phát triển dân số đã tăng gấp 4 lần (thêm gần 5 tỷ người), đưa tổng dân số thế giới lên đến trên 6 tỷ người và cho tới nay, quán tính của làn sóng tăng nhân khẩu vẫn đang tiếp diễn. Sự bùng nổ về quy mô và khác biệt về tốc độ tăng dân số giữa các nước phát triển và đang phát triển đã tạo ra không ít vấn đề về kinh tế, xã hội, sinh thái, cách biệt về giáo dục, văn hoá và nhiều vấn đề khác không dễ giải quyết. Việt Nam chúng ta thuộc nhóm nước có quy mô, mật độ và tốc độ tăng dân số ở mức cao. Từ năm 1961 đến nay, dân số nước ta đã tăng gấp 3 lần, hiện là 86 triệu người và vẫn đang tiếp tục tăng thêm 1 triệu người mỗi năm. Điều này chắc chắn sẽ xuất hiện những hệ quả tiêu cực và làm gia tăng sự cách biệt với các nước phát triển, nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu và đồng bộ.
Thực tiễn công tác DS-KHHGĐ nhiều năm qua vẫn cho thấy nhiều yếu kém, bất cập cần phải tích cực khắc phục và đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện. Trong đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì tính ổn định, vững chắc của phong trào không sinh con thứ 3 và hiệu quả của công tác truyền thông dân số. Những mặt công tác này vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến năm 2007 chúng ta không đạt được chỉ tiêu về mức giảm tỷ lệ sinh mà Quốc hội đề ra.
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về dân số và phát triển, tôi muốn đề cập 3 vấn đề cần tập trung làm tốt hơn nữa:
Một: Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Muốn vậy, phải chủng cố và tăng cường các biện pháp truyền thông dân số từ TƯ tới địa phương theo hướng đổi mới phương thức tiếp cận với các đối tượng của công tác dân số, đẩy mạnh phong trào quần chúng, thực hiện công tác này trên phạm vi cả nước. Mục tiêu là phải giảm tỷ lệ sinh, không để mất cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng công tác dân số và quản lý dân số, đảm bảo quy mô dân số…
Hai: Đảm bảo các điều kiện về tài chính, phương tiện kỹ thuật trong tổ chức thực hiện các mục tiêu công tác DS-KHHGĐ. Tăng cường công tác quản lý nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ.
Ba: Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; lồng ghép công tác dân số với các chương trình khác trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói riêng và các chương trình phát triển kinh tế xã hội nói chung.
Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo, các già làng trưởng bản và những người có uy tín trong các cộng đồng dân cư nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia và động viên con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nói riêng, các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung. Tất cả hãy cùng nhau phấn đấu hết mình vì một tương lai giàu mạnh, phồn vinh cho mỗi gia đình và cho đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Tôi mong các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè năm châu tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình và ngày càng hiệu quả hơn, góp phần để Việt Nam sớm đạt được những mục tiêu về công tác DS-KHHGĐ và các mục tiêu Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra.
Trước thềm Xuân mới 2008, chúc toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu và các bạn một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt…
 
(Trích bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
 tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2007)