TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM, 2007-2012

 


Tổ chức và phát triển mạng lưới

Bộ máy tổ chức của Hội Phòng, chống HIV/AIDS  dần được củng cố và ổn định từ trung ương đến địa phương, tạo môi trường thuận lợi để tập hợp, đoàn kết các cá nhân, đơn vị, các tổ chức tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đến nay Hội đã kết nạp được 130 hội viên tổ chức và trên 1.000 hội viên cá nhân với thành phần đa dạng bao gồm các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước với những nội dung cụ thể Hội đã làm được:

-       Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ các cá nhân, đơn vị, tổ chức quan tâm tới lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS

-       Hỗ trợ và đảm bảo cho các thành viên hiểu rõ các quy định và chính sách về phòng chống HIV/AIDS và kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS

-       Ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động truyền thông giáo dục phòng chống HIV/AIDs.

-      Tư vấn hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các thành viên tổ chức trong Hội

Đảm bảo cơ chế truyền thông trong tổ chức, tạo điều kiện cho các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các thành viên.

Đào tạo, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng chuyên môn, năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động trong công tác phòng chống HIV/AIDS

Hội đã phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS, Vụ Khoa học Đào tạo của Bộ Y tế cùng các địa phương tổ chức đào tạo người nhiễm HIV có trình độ điều dưỡng sơ cấp, và tiến hành tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS tại 17 điạ phương. Nội dung các tập huấn bao gồm:

-       Nguyên nhân, đường lây ruyền HIV/AIDS, chăm sóc, điều trị người có HIV

-       Hậu quả của dịch HIV/AIDS đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển KT-XH

-       Các phương pháp, dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ người có HIV

-       Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cộng đồng

-       Các biện pháp giảm thiểu tác hại trong phòng chống lây nhiễm HIV

-       Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV

-       Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS

-       Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS

Hợp tác trong nước và quốc tế trong phòng chống HIV/AIDS

-       Hội đã tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế, các sử quán, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục phòng, chống HIV/AIDS: Tập đoàn RAAS (Hoa Kỳ), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…

-       Tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở khu vực và quốc tế: Vận động sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài đào tạo điều dưỡng viên sơ cấp cho người nhiễm HIV

-       Tổ chức hội thảo: “Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam với sự tham gia của đại diện các đại sứ quán và tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và các đơn vị quản lý nhà nước.

-       Thường xuyên xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các hiệp hội y tế trong nước, nhóm người nhiễm HIV/AIDS và luôn tìm kiếm mối quan hệ với các hiệp hội Quốc tế.

-       Mở rộng quan hệ quốc tế và tìm kiếm nguồn kinh phí từ các Dự án quốc tế

Các hoạt động khác: Tham gia các hoạt động của Chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12), nhân ngày quốc tế  thiếu nhi (01/06): giáo dục truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức giao lưu “Những trái tim đồng cảm” để  gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS…

Những khó khăn

-       Cơ sở vật chất chưa ổn định

-       Ban chấp hành Hội là cán bộ kiêm nhiệm hoặc đang sống và làm việc tại các cơ quan, tỉnh thành phố nên việc tham gia và phát huy vai trò của các thành viên đối với các hoạt động của Hội còn nhiều hạn chế.

-       Nguồn kinh phí hiện nay cũng hạn chế và chủ yếu chỉ dành cho hoạt động tập huấn, không có kinh phí cho hoạt động duy trì và phát triển Hội.

Kiến nghị:

-       Bổ sung Hội phòng chống HIV/AIDS Việt Nam làm thành viên tổ tư vấn của Ủy Ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Ma túy và mại dâm

-       Các ban ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện để Hội phòng chống HIV/AIDS Việt Nam được tham gia: Tư vấn cho các cấp có thẩm quyền phương hướng phát triển, củng cố và đẩy mạnh hiệu quả của công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Phản biện và giám định xã hội đối với các dự án công trình, đề tài nghiên cứu của nhà nước và xã hội có liên quan đến lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

-       Bộ Y tế quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cơ sở nơi làm việc cho Hội phòng chống HIV/AIDS Việt Nam

-       Các tổ chức Quốc tế tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Ngọc Diệp

   Nguồn: Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam


 

Liên kết