HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ 2 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI

 


Nhằm đánh giá tình hình và kết quả 2 năm thực hiện Luật Người cao tuổi (2010-2012) để cung cấp bằng chứng thực tế và kinh nghiệm, bài học cho việc bổ sung, điều chỉnh luật và chính sách hỗ trợ người cao tuổi, Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và Tổ chức Phát triển Đức (GIZ), tổ chức Hội thảo đánh giá 2 năm thực hiện Luật Người cao tuổi (22/12/2013). Luật Người cao tuổi là một trong các luật được đánh giá sớm nhất sau 2 năm ban hành. Với 8,8 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 10% tổng số dân (2011), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh. Từ năm 1979 đến nay 2007, dân số tăng lên 1,6 lần, nhưng dân số cao tuổi tăng gần 2,2 lần. Chỉ số già hóa (tỷ số giữa dân số từ 60 tuổi trở lên so với dân số dưới 15 tuổi tính theo phần trăm) tăng hơn 2 lần từ 18,2% năm 1989 lên 42,7% năm 2012 [Tổng cục Thống kê, 2012]. Theo dự báo, dân số cao tuổi ở Việt Nam sẽ tăng rất nhanh trong thời gian tới. Năm 2010, khoảng 11 người thì có 01 người cao tuổi, năm 2029 con số này sẽ là 6/1 và năm 2049 là 4/1 [Tổng cục Thống kê, 2009].

Cuộc đánh giá được thực hiện tại ba tỉnh: Thái Bình, Quảng Trị và Bến Tre với các đối tượng là cán bộ cấp vụ, chuyên viên bộ ngành, cơ quan xây dựng và thực hiện Luật; lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp, sở ban, ngành, hội đoàn thể thực hiện Luật tại địa phương; và người cao tuổi. Nội dung đánh giá gồm (1) công tác tổ chức và kết quả triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi tại các cấp, (2) chăm sóc sức khỏe, (3) chăm sóc đời sống vật chất và bảo trợ xã hội, (4) chăm sóc đời sống tinh thần và các hoạt động xã hội, (5) phát huy vai trò người cao tuổi, và (6) khả năng tiếp cận Luật, chính sách đối với người cao tuổi.

Sau khi Luật có hiệu lực từ 1/7/2010, nhiều bộ, ngành đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên việc triển khai chưa kịp thời và thiếu đồng bộ. Chính sách trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ được thực hiện khá tốt. Các chính sách liên quan đến khám chữa bệnh, miễn giảm vé thăm quan, giao thông đi lại… vẫn còn hạn chế do chưa có hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền còn kém và thiếu cơ chế kiểm tra giám sát thực hiện luật. Các kiến nghị từ cuộc đánh giá tập trung vào các vấn đề: đổi mới và tăng cường truyền thông; đảm bảo đủ nguồn lực về trợ cấp xã hội; cơ chế giám sát việc triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật; kiện toàn bộ máy Ban công tác người cao tuổi; tăng cường đội ngũ y, bác sỹ chuyên ngành lão khoa ở các bệnh việc nhằm phục vụ số lượng người cao tuổi đang gia tăng; bảo hiểm miễn phí cho người cao tuổi có bệnh hiểm nghèo; nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng và hạ độ tuổi nhận trợ cấp xuống 75 đối với NCT khó khăn, DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Bốn báo cáo quan trọng về thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe, cơ chế tài chính, vai trò của người cao tuổi trong việc giám sát thực hiện Luật đã được trình bày tại hội thảo.

                                                                                                Ngọc Minh

 

Liên kết