THÀNH LẬP VIỆN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

 


Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em (DSGĐTE) được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-LHHVN ngày 21/01/2013 của Đoàn chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Ngày 7/2/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện (Số đăng ký: A-1092).

- Tên tiếng Việt:  Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em

- Tên tiếng Anh: Institute for Population, Family & Children Studies

- Tên viết tắt tiếng Anh: IPFCS

- Địa chỉ liên hệ: P3, E1, Ngõ 37, phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội (P3, E1, Khu tập thể Khoa học Xã hội, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố  Hà Nội ); Điện thoại: (84-04) 38325087; Email: viendsgdte@gmail.com

Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ chính của Viện:

1- Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em; Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Dân số, Gia đình vàTrẻ em;          

2- Thực hiện các dịch vụ khoa học: tư vấn chính sách, khảo sát, đánh giá, phản biện, tham mưu, chuyển giao khoa học - công nghệ, giáo dục kỹ năng phát triển, tổ chức và tập huấn, hội nghị, hội thảo… liên quan đến Dân số, Gia đình và Trẻ em; Phổ biến, công bố những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em theo qui định của pháp luật;

3- Liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài thực hiện chức năng và các nhiệm vụ trên phù hợp với các qui định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đức Mạnh


 

Liên kết