LIỆU DÂN SỐ ẤN ĐỘ CÓ ĐẠT 2 TỶ NGƯỜI?
 

Ấn Độ có thể sẽ là quốc gia đầu tiên – duy nhất có dân số 2 tỷ người không? Phòng Tham khảo Dân số Hoa Kỳ đã tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng hàng loạt các dự báo mới được công bố. Câu trả lời phụ thuộc vào quá trình diễn biến các sự kiện ở mỗi bang trong số 35 bang và các khu tự trị ở Ấn Độ. Theo 2 phương án được chuẩn bị cho nghiên cứu này, dân số Ấn Độ sẽ đạt gần 1,8 tỷ vào giữa thế kỷ và thậm chí có thể vượt con số 2 tỷ vào năm 2100 nếu như tỷ lệ sinh ở các bang nghèo nhất và lớn nhất của ấn Độ không giảm mạnh hơn.
            Năm 2000, dân số Ấn Độ vượt qua con số 1 tỷ dân và ở mức 1,1 tỷ vào năm 2007. Chính Phủ đang lo ngại dân số tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế và Ấn Độ là quốc gia đầu tiên thông qua chính sách giảm tăng dân số. Chính sách được ban hành lần đầu năm 1952, tổng tỷ suất sinh của Ấn Độ (TFR) đã giảm khoảng từ 6 con trên một phụ nữ xuống còn 3 con, nhưng mức sinh giữa các vùng ở Ấn Độ khác nhau rất lớn .
            Giảm sinh ở miền Nam
            TFR giảm rất mạnh ở các bang miền Nam của Ấn Độ, nơi tỷ lệ dân số biết chữ và trình độ giáo dục cao hơn so với các bang miền Bắc. Các bang miền Nam của Kerala và Tamil Nadu hiện tại có TFR dưới 2 con/ phụ nữ, thấp hơn so với Mỹ. Để giảm được TFR toàn quốc, giảm sinh sẽ phải diễn ra ở nhiều vùng khác của Ấn Độ, đây là một thực tế mà chính phủ và các chuyên gia lập kế hoạch đều biết.
            Các bang ở miền Bắc có chiều hướng tăng sinh
            Các bang lớn ở miền Bắc, như “Hindi Belt” giữ vai trò chủ yếu tăng dân số Ấn Độ trong tương lai. Khoảng 40% người Ấn Độ sống ở khu vực này. Hai bang ở miền Bắc, như Bihar và Uttar Paradesh, với dân số khoảng 93 triệu và 188 triệu người, con số này đã lớn hơn dân số của hầu hết các nước trên thế giới. Cả hai bang này hiện có TFR là 4,3 con trên phụ nữ.
            Dự báo dân số của các bang.
            Dân số ở bang Bihar và Uttar Pradesh sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với dân số ở bang Kerala và các bang có mức sinh thấp. Thống kê ở những bang này cho thấy tổng số dân số của Ấn độ sẽ tăng. Để giải thích cho phần tăng ở các bang có mức sinh cao, dân số của từng bang được dự báo và tổng dân số toàn quốc được ước tính từ những kết quả này.
            Dân số ở các bang được dự báo dựa vào 2 phương án. Phương án thứ nhất cho rằng các bang có mức TFR hiện có trên “2 con” sẽ giảm xuống còn 2,1con và sau đó không thay đổi.
Phương án 2 cho rằng TFR sẽ có thể tiếp tục giảm cho đến khi đạt 1,85 con /mỗi phụ nữ.
Những dự báo dựa trên cơ sở các bang khác so với các dự báo sử dụng tỷ suất sinh quốc gia và cơ cấu tuổi, và tin rằng có một phương án thực tế hơn.
Dân số dự báo ở Uttar Pradesh ở mức từ 353 triệu đến 364 triệu vào năm 2051, và khoảng từ 414 đến 480 triệu vào năm 2101. Dự báo năm 2101, tổng dân số Ấn Độ khoảng từ 1,9 tỷ đến 2,2 tỷ, phụ thuộc vào mỗi bang.
 Dân số của Ấn Độ có đạt 2 tỷ không? đây có thể là sự thật trong một thời gian nữa nếu mức sinh không giảm nhanh hơn ở Uttar Pradesh, Bihar và ở các bang nghèo khác, những nơi đã góp phần tăng dân số của quốc gia.
              LÊ THỊ THIÊM
Dịch theo tài liệu của
 Population Reference Bureau