Ngày 31/3 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức Tọa đàm chính sách nhằm chia sẻ thông tin về những thành tựu khó khăn trong quá trình triển khai chính sách an sinh xã hội (ASXH) cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam với chủ đề: “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào hệ thống an sinh xã hội: Ưu tiên cho phát triển”.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng chủ trì tọa đàm. Tham dự có  gần 150 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, cơ quan nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và các chuyên gia về giới và an sinh xã hội.

Tọa đàm tập trung vào bốn nhóm chính sách cơ bản của ASXH gồm: Đảm bảo thu nhập tối thiểu và việc làm; Tăng cường bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội; Tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: “Phát triển hệ thống ASXH là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhiều chính sách quan trọng về bình đẳng giới đã được ban hành và triển khai nhằm tạo dựng khung khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực hiện bình đẳng giới nói chung và trong lĩnh vực ASXH nói riêng”. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với suy giảm tăng trưởng kinh tế, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp cùng việc lồng ghép giới chưa đảm bảo đầy đủ và hiệu quả trong các chính sách ASXH,… đang là những thách thức đối với ASXH cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UN Women, bà Phumzile Mlambo-Ngcuka đã cho biết “ASXH là nền tảng của bình đẳng giới và là nền tảng để đạt được việc trao quyền đầy đủ cho phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, khoảng 5,1 tỷ người, tương đương 75% dân số thế giới, hiện chưa được tham gia và thụ hưởng ASXH một cách đầy đủ”. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của ASXH đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống nghèo khổ, ASXH là một trong số các công cụ được chứng minh là hiệu quả nhất,... ASXH đóng vai trò then chốt khi các chính phủ thực hiện tám Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Điều này bao gồm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Bà đánh giá cao việc thông qua Nghị quyết số 15-NQ/TW năm 2012, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội.

Những kết quả nghiên cứu ban đầu về “ASXH cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam” đã được chia sẻ tại Hội thảo. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng về khía cạnh bình đẳng giới và ASXH cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Nghiên cứu này rất đúng thời điểm bởi vì ngay lúc này, trên thế giới đang diễn ra một cuộc đối thoại toàn cầu nhằm xác định chương trình nghị sự phát triển hậu 2015, tất cả các quốc gia sẽ kêu gọi xem xét kỹ lưỡng về hệ thống ASXH, coi đó là một phần của chiến lược phát triển bền vững, toàn diện.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quốc tế đã đóng góp ý kiến tham luận với các chủ đề như: Chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và những đóng góp trong cải thiện việc làm cho phụ nữ; kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các chính sách ASXH và cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân; định hướng và cách tiếp cận phát triển an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt ưu tiên cho các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương như phụ nữ nghèo, nữ dân dân tộc thiểu số, lao động nữ di cư...

Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong nhiều chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm bảo đảm các quyền của phụ nữ tại Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường ASXH và công bằng xã hội.


 

THẢO VÂN


 

Liên kết