GIẢI THƯỞNG DÂN SỐ LHQ NĂM 2012


Theo Trung tâm Thông tin Liên Hợp quốc (LHQ) công bố ngày 16/3/2012, Giải thưởng Dân số năm 2012 được trao cho bà Adrienne Germain (Mỹ) và Liên đoàn Sức khỏe sinh sản Malaysia (FRHAM) do những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực KHHGĐ và SKSS.

Bà Adrienne Germain là học giả đầu tiên xây dựng khái niệm SKSS vào năm 1987, ủng hộ KHHGĐ và là người đi tiên phong trong việc kết nối các chính sách dân số và sinh đẻ với vị thế phụ nữ từ năm 1975. Bà từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Hội đồng Dân số, Quỹ Ford và Liên minh Sức khỏe Phụ nữ Quốc tế

Được thành lập năm 1958, FRHAM là một tổ chức phi chính phủ về dân số, KHHGĐ, SKSS và tình dục tại Malaysia. FRHAM đã mở rộng các hoạt động tới các nhóm thiệt thòi gồm những người tị nạn, gái mại dâm, những người chuyển giới tính và thanh niên yếu thế cũng như cung cấp các ấn phẩm đa ngôn ngữ trong việc giáo dục người dân về các vấn đề SKSS.

Ủy ban Giải thưởng Dân số LHQ do Đại sứ Ai Cập tại LHQ làm Chủ tịch, gồm 10 quốc gia thành viên: Bangladesh, CH Czech, Ai Cập, Ghana, Guatemala, Jamaica, Malaysia, Nicaragua, Na Uy và Tanzania. Giải thưởng Dân số năm nay sẽ được trao vào tháng 6/2012 tại Trụ sở LHQ ở New York.

NGỌC MINH

Nguồn: www.un.org


 

Liên kết