HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

 


Trong hai ngày 7-8/4/2006, tại Ninh Bình, được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (Vụ Gia đình) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình trạng bạo lực gia đình và các biện pháp phòng chống . Mục tiêu của hội nghị là: 1) Đánh giá việc thực thi một số luật, văn bản dưới luật liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình; 2) Xác định vai trò điều phối của y ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và sự phối hợp thực hiện của các Bộ, ngành, đoàn thể khi Luật phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành; 3) Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Tham dự hội nghị có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, các tổ chức quốc tế UNICEF, WHO... và lãnh đạo Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em của 30 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã nêu: “Cùng với tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội thì vấn đề bạo lực gia đình cũng để lại hậu quả nặng nề. Bạo lực gia đình không chỉ làm tổn thương đến cá nhân, gây đổ vỡ gia đình (60,3% ly hôn do bạo lực gia đình) mà còn tạo nên những mất mát xã hội to lớn. Đáng lưu ý hơn, bạo lực gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, tình cảm, nhân cách, đạo đức của trẻ em trong gia đình. Một trở ngại trong phòng, chống bạo lực gia đình là nhận thức của con người, của xã hội và dư luận nói chung vẫn cho rằng bạo lực gia đình là một vấn đề riêng tư, chuyện nội bộ trong gia đình và là một điều gì đó có thể chấp nhận được trong quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, thái độ thiếu quyết liệt của cộng đồng, thậm chí của các cơ quan hành pháp, tư pháp đối với bạo lực gia đình đã khiến cho tệ nạn này vẫn còn tồn tại một cách dai dẳng.

Thực tế, trong thời gian qua, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và một số Tổ chức phi chính phủ cũng đã có nhiều biện pháp, dự án và mô hình nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng trên. Tuy nhiên, các hoạt động này còn chưa triệt để, giải quyết chưa đồng bộ, chức trách của các cơ quan, tổ chức chưa được phân định rõ ràng. Các biện pháp phòng chống bạo lực mới tập trung chủ yếu ở các vụ bạo lực về thể chất còn đối với các vụ bạo lực về tình cảm, tâm lý, về kinh tế... vẫn chưa được quan tâm chú ý một cách thoả đáng, kể cả việc nhận diện cũng như đề xuất các chế tài xử lý. Chính vì vậy, rất cần có những đánh giá toàn diện về tình trạng bạo lực gia đình, để đề xuất các giải pháp thiết thực ngăn chặn bạo lực gia đình và có cơ sở pháp lý hoàn thiện đủ hiệu lực để xử lý những hành vi bạo lực gia đình.

Tại Hội nghị, bên cạnh Báo cáo đánh giá tình trạng bạo lực gia đình và các biện pháp phòng chống của Vụ Gia đình, đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo hoạt động của đường dây tư vấn liên quan đến bạo lực gia đình của Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông (Ủy ban DSGĐTE), tham luận về Quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp, và dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Những kinh nghiệm về các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình của Ủy ban DSGĐTE Việt Nam thí điểm tại hai tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình.

Qua Hội nghị, các đại biểu đã có được những đánh giá chung về tình hình bạo lực gia đình Việt Nam và tham gia thảo luận sôi nổi góp ý cho dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình và bàn về xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, vai trò của Uỷ ban DSGĐTE, các bộ ngành trong việc thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình; đề xuất các chế tài xử lý hành vi bạo lực gia đình; và đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình.  Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn Luật phòng, chống bạo lực gia đình cần phát huy vai trò giáo dục và phòng, chống bạo lực gia đình. Luật cũng cần đưa những nội dung liên quan đến bạo lực gia đình đối với trẻ em là một trong những nội dung trọng tâm.

Hội nghị kết luận: Cần phải tập trung vào các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình; phải ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, để Luật đi vào thực tiễn cần có cơ chế phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời có những chế tài phù hợp xử lý bạo lực gia đình.

       NGÔ THỊ NGỌC ANH