HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 1996-2005

 


Ngày 6/4/2006 tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra lao động – việc làm 1996-2005. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH, Tổng cục Thống kê, Ban chỉ đạo tổng kết điều tra lao động việc làm 1996-2005, một số bộ, ngành trung ương và đại diện Sở LĐ-TB-XH, Cục Thống kê của 64 tỉnh, thành phố.

Điều tra lao động-việc làm hàng năm từ 1996-2005 thực hiện theo các Quyết định: số 98/TTg ngày 09/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra lao động – việc làm khu vực thành thị và nông thôn năm 1996; số 385/TTg ngày 06/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000); số 27/2001/QĐ-TTg ngày 08/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005).

Trong những năm qua đã thực hiện được 14 cuộc điều tra trong chương trình điều tra lao động-việc làm, trong đó có 10 cuộc điều tra chính thức hàng năm vào ngày 1/7  và 4 cuộc điều tra thí điểm.

Báo cáo đánh giá tổng kết điều tra lao động việc làm 1996-2005 đã đánh giá những mặt được và hạn chế của các cuộc điều tra. Các cuộc điều tra hàng năm đã cung cấp những thông tin, số liệu về lao động-việc làm hàng năm cũng như từng giai đoạn phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của cơ quan quản lý trung ương, cơ quan quản lý địa phương, cho cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như nghiên cứu của các cấp, các ngành. Tuy nhiên trong những năm gần đây, thị trường lao động phát triển mạnh hơn cùng với sự hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, nhưng số lần điều tra trong năm còn ít; một số chỉ tiêu điều tra chưa phù hợp với thị trường lao động; kinh phí hàng năm cho điều tra còn hạn chế; việc tổ chức điều tra còn nặng về hành chính; thời điểm công bố kết quả chưa đáp ứng công tác lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo điều tra lao động việc làm trung ương, giai đoạn 2006-2010 sẽ tiếp tục tiến hành điều tra thị trường lao động. Mục tiêu trong giai đoạn này nhằm thu thập thông tin phản ánh thực trạng vận động và phát triển của thị trường lao động, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu về lao động-việc làm trong các Nghị quyết Đại hội Đảng và đánh giá việc thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển thị trường lao động, làm căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương, sửa đổi các cơ chế chính sách lao động, xây dựng hệ thống số liệu phục vụ cho công tác quản lý và yêu cầu hội nhập quốc tế. Năm 2006 sẽ tiến hành điều tra thị trường lao động vào ngày 01/7/2006.

PHẠM MINH SƠN