LIÊN HỢP QUỐC CÔNG BỐ BÁO CÁO

PHỤ NỮ THẾ GIỚI 2005: TIẾN BỘ TRONG SỐ LIỆU THỐNG KÊ

 


Đầu năm nay Liên hợp quốc công bố báo cáo đề cập đến thực trạng số liệu thống kê về phụ nữ. Ông José Antonio Ocampo, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội cho biết những tiến bộ về năng lực thống kê ở cấp quốc gia là không đáng kể, đặc biệt là việc thu thập số liệu có phân chia theo giới tính trong 30 năm vừa qua. Báo cáo Phụ nữ thế giới 2005: Tiến bộ trong số liệu thống kê phân tích số liệu thống kê của 204 quốc gia, mức độ nhạy cảm về giới. Theo ông, những lĩnh vực hệ thống thống kê quốc gia nắm tương đối tốt là dân số (mặc dù thông tin không thường xuyên), tuyển sinh và tình hình thị trường lao động; trái lại, những thông  tin về sinh và chết còn thiếu nhiều.

Báo cáo cũng đề cập đến vấn đề bạo lực giới và nhận xét rằng trên thế giới chỉ có 38 nước - hầu hết là các nước công nghiệp  có thông tin về vấn đề này. Báo cáo đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng các hệ thống thống kê nói chung, như nên tiến hành tổng điều tra dân số ít nhất 10 năm một lần, cũng như thiết lập, tăng cường và duy trì hệ thống đăng ký sinh, tử và đăng ký dân sự.  hoàn thiện việc thu thập số liệu có phân chia theo giới, báo cáo khuyến nghị các Chính phủ nên khuyến khích việc trao đổi giữa các cơ quan thống kê quốc gia và những người có liên quan, chẳng hạn các nhóm phụ nữ, để xác định và hiểu rõ hơn những vấn đề về giới.

Bà Chamie, tác giả chính của báo cáo, cho biết mục tiêu của các nhà thống kê là cung cấp số liệu tin cậy, rõ ràng và có cơ sở để xác định về chất lượng và số lượng những gì đang xảy ra trên thế giới. Tập trung vào năng lực làm báo cáo ở cấp quốc gia, cũng như đưa vấn đề giới vào báo cáo thống kê quốc gia. Rõ ràng là từ kết quả của 204 quốc gia hoặc những lĩnh vực đã phân tích thì năng lực thống kê tốt sẽ đưa lại những chương trình thống kê về giới rất hiệu quả.

Nhận xét các số liệu thống kê là Những câu chuyện quan trọng qua những con số, ở các cấp then chốt nhất của chính quyền, rất cần những số liệu thống kê chính thức để đánh giá chi tiết tình hình tiến bộ của phụ nữ và nam giới, con gái cũng như con trai.

Trở lại một số nhận định trong báo cáo, trong số 204 nước, có 26 nước không thực hiện một cuộc tổng điều tra dân số nào trong vòng 10 năm qua (1995  2004). 43% dân số Châu phi đã bị bỏ qua trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây. Hơn 90 nước không báo cáo được số sinh và khoảng 90 nước không báo cáo được số chết thông qua hệ thống đăng ký dân sự trên phạm vi toàn quốc. Điều đó có nghĩa là chỉ có 30% dân số thế  giới đang cư trú ở những khu vực có đăng ký sinh, chết, 70% còn lại đang cư trú ở những khu vực không có đăng ký sinh, chết.

Trong 10 năm qua có 53 nước không báo cáo được dân số chia theo tuổi và giới tính; 66 nước không báo cáo tình hình tuyển sinh bậc tiểu học theo tuổi và giới tính; 81 nước không báo cáo hoạt động kinh tế theo tuổi và giới tính; 108 nước không báo cáo tình trạng thất nghiệp theo tuổi và giới tính; 152 nước không báo cáo thu nhập phân theo nhóm ngành công nghiệp chính và giới tính.

Ngoài ra những khái niệm và phương pháp về bạo lực đối với phụ nữ, nghèo đói, trao quyền lực ra quyết định và quyền con người vẫn còn thiếu. Có 38 nước đã tiến hành điều tra cấp quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hệ thống thống kê quốc tế thu thập số liệu chính thức của các nước: Vấn đề chúng ta thấy là năng lực thống kê chưa tương xứng, thiếu định hướng chủ đạo về giới và thiếu nhiều khái niệm và phương pháp.

Lý do những nước không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ là do việc xây dựng hệ thống thống kê không tốt liên quan chặt chẽ với tình trạng thu nhập của các nước và vì thế ở các nước nghèo hệ thống thống kê yếu và phải đối mặt với nhiều thách thức khi xây dựng năng lực trong lĩnh vực thống kê.

Tình trạng báo cáo rất chậm, thông tin thiếu và không đầy đủ. Ví dụ, tiến hành một cuộc tổng điều tra dân số là công việc rất lớn và cần có thời gian để thu thập và phân tích những thông tin thu thập được. Vì vậy, cần có sự cam kết rõ ràng và lâu dài của Chính phủ và những người giữ vị trí then chốt để hỗ trợ các cơ quan thống kê.

Liên hợp quốc đã thu thập những số liệu trong 50 năm và đây là báo cáo đầu tiên phân tích năng lực thực tế của các Chính phủ báo cáo cho Liên hợp quốc và hệ thống thống kê quốc tế.

LÊ THỊ THIÊM dịch

theo thông cáo báo chí của LHQ