HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VĂN KIỆN

"MỘT THẾ GIỚI PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM"

 


Ngày 27/3/2007 tại Hà Nội, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức họp báo về hội nghị kiểm điểm giữa kỳ tình hình thực hiện văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em".

Hội nghị kiểm điểm giữa kỳ lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em" của khoá họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em tại New York tháng 5/2002, đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn văn kiện này trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Thu- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phát biểu: "Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược phát triển con người được đặc biệt coi trọng, trong đó những ưu tiên cho trẻ em chiếm vị trí hàng đầu. Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc làm hài hoà giữa Công ước quốc tế và luật pháp quốc gia, cụ thể hoá tinh thần văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em" trong việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Mô hình này đang được triển khai ở các tỉnh, thành phố trong cả nước với 28 tiêu chí cụ thể và 04 tiêu chuẩn cơ bản là: Môi trường xã hội phù hợp với trẻ em; Môi trường gia đình đảm bảo để trẻ em phát triển toàn diện; Mọi trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch hành động, các mục tiêu của văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em" và xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em, đảm bảo tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em, thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đa số các mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2005". 

Các hoạt động chính diễn ra trong hội nghị kiểm điểm giữa kỳ là Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phối hợp với Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội và một số bộ, ban ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương tiến hành kiểm điểm quá trình triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung cơ bản của văn kiện; Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với một số nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế có liên quan; tổ chức họp báo và tuyên truyền về các nội dung, diễn biến của hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số báo in, báo điện tử của Trung ương và Hà Nội; Xây dựng hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về hội nghị trên các tuyến phố lớn của Hà Nội từ ngày 24-30/3/2007; tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông mẫu tuyên truyền về hội nghị để cung cấp cho Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Việt Nam đã và sẽ tiếp tục những cam kết và nỗ lực để thực hiện văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em" thông qua việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cũng như môi trường gia đình, nhà trường và xã hội thân thiện với trẻ em; nâng cao nhận thức và quyền trẻ em; tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em; đẩy mạnh giám sát đánh giá, xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật mọi hành vi xâm hại, lạm dụng trẻ em và vi phạm quyền trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền và giáo dục được tăng cường nhằm khuyến khích, hướng dẫn những hành vi tích cực trong việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, lên án và ngăn chặn những hành vi vi phạm quyền trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em. Các dịch vụ tư vấn, can thiệp sớm đã và đang được thiết lập để mọi trẻ em, mọi người dân được tiếp cận với pháp luật, chính sách, phúc lợi của nhà nước, xã hội dành cho trẻ em.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Kul Gautam, Phó Giám đốc điều hành UNICEF đã chúc mừng nhân dân, Nhà nước, Đảng và Chính phủ Việt Nam về những cam kết và thành tựu to lớn đã đạt được cho trẻ em. Ông nói “Chỉ trong vòng một thập kỷ, tỷ lệ nghèo đói đã giảm xuống một nửa. Tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đều giảm đáng kể. Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng rất cao. Tỷ lệ trẻ em vào tiểu học ngày càng tăng. Giáo dục trung học cơ sở đang từng bước được phổ cập. Chúng tôi hoan nghênh các cam kết của Chính phủ Việt Nam nhằm đạt được những tiến bộ dành cho tất cả mọi người và tôi xin được đề nghị các nhà lãnh đạo Việt Nam đi thêm một bước xa hơn nữa, thông qua một số mục tiêu khác nữa, có thời hạn thực hiện cụ thể, đẩy nhanh các tiến bộ giảm thiểu sự phân hoá trong xã hội, đặc biệt có ảnh hưởng đối với trẻ em”.

Vì một cuộc sống an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em, cho mỗi gia đình, cho toàn xã hội chúng ta cam kết sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn Công ước quốc tế về quyền trẻ em, văn kiện "Một thế giới phù hợp với trẻ em", Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 và xây dựng ngày càng nhiều xã, phường phù hợp với trẻ em dể trẻ em Việt Nam ngày càng được bảo vệ tốt hơn, chăm sóc tốt hơn và giáo dục tốt hơn theo tinh thần thông điệp.<