"MỘT THẾ GIỚI PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM

LÀ MỘT THẾ GIỚI PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

"VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM,

HÃY XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM"

 


Liên hợp quốc hỗ trợ tỉnh Kon Tum tăng cường các dịch vụ xã hội cơ bản và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nằm ở phía Bắc của vùng Tây Nguyên hùng vĩ, Kon Tum, với đại bộ phận người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Gần một phần ba người dân ở tỉnh này (cả nam giới, phụ nữ và trẻ em) có mức sống dưới chuẩn nghèo nàn và thiếu cơ sở y tế nên Kon Tum có tỷ lệ bà mẹ bị tử vong do biến chứng khi sinh con cao nhất và có số trẻ em sống được đến 5 tuổi cũng ít hơn so với các tỉnh giàu trong cả nước.

Trước tình hình trên và theo đề nghị của Chính phủ, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) sẽ cùng nhau thực hiện một chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật mang tính toàn diện và có sự điều phối chung đầu tiên đối với tỉnh Kon Tum.

 Tại hội thảo công bố chương trình chung diễn ra tại tỉnh Kon Tum ngày 10/4/2007, Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú LHQ, nói: "Đối với các vấn đề xã hội phức tạp, đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết về nhiều mặt và phải phối hợp với Chính phủ. Chúng tôi nhận thấy phương thức hỗ trợ có sự điều phối chung của LHQ có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân Kon Tum. Nỗ lực chung này kết nối các hoạt động tăng cường năng lực quan trọng của địa phương với việc lập chương trình lồng ghép các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản, giáo dục, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường - đặc biệt là hỗ trợ các dịch vụ xã hội có chất lượng".

Tỉnh Kon Tum đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm vào khoảng 10% trong vòng 5 năm qua, song thu nhập bình quan đầu người năm 2005 ở tỉnh này mới chỉ ở mức 285 USD, trong khi bình quân quốc gia là 640 USD. Cơ sở phát triển kinh tế-xã hội hiện nay ở Kon Tum còn yếu, và năng lực của các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là ở cấp xã. Các doanh nghiệp, cơ quan và cộng đồng ở địa phương rất ít khi được yêu cầu tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch, lập ngân sách và quản lý các nguồn lực công trong tỉnh, và còn thiếu các số liệu thống kê đáng tin cậy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã phát biểu: “Đối với tỉnh Kon Tum, chương trình này, Nếu được triển khai thực hiện sớm, sẽ mang lại cho tỉnh một phương thức lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mới mang tính sáng tạo, cũng như những thay đổi tích cực trong việc thực hiện kế hoạch và những bước cải thiện trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản”.

Chương trình chung của Liên hợp quốc với ngân sách 5 triệu USD sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2010, góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan địa phương cũng như nâng cao chất lượng và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Việc tăng cường năng lực cho các cơ quan địa phương trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở Kon Tum cũng sẽ góp phần hỗ trợ cho những nỗ lực phân cấp của Chính phủ Việt Nam. Chương trình này gắn liền với các mục tiêu và ưu tiên trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2006-2010, và sẽ giúp cho Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. 

Chương trình chung sẽ phát huy mọi năng lực, kiến thức chuyên môn và lợi thế so sánh của ba cơ quan Liên hợp quốc nhằm góp phần giải quyết những thách thức phát triển phức tạp của Kon Tum, một tỉnh có hơn một nửa số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số.<

Nguồn: UNDP tại Hà Nội