BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẺ EM THẾ GIỚI NĂM 2011


Đầu tư nhiều hơn vào trẻ vị thành niên nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bất bình đẳng

"Tình hình trẻ em thế giới" là báo cáo thường niên của UNICEF nhằm theo dõi sự tiến bộ trong việc thực hiện quyền trẻ em của các nước trên toàn thế giới. Năm nay báo cáo có nhan đề "Tuổi vị thành niên - Tuổi của những cơ hội", nhấn mạnh vào tính cấp thiết của việc đầu tư vào trẻ vị thành niên.

Ngày 28/2/2011, tổ chức LHQ tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố "Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2011".Trưởng đại diện UNFPA phát biểu: "Việt Nam có 26,7 triệu vị thành niên và thanh niên tuổi từ 10 đến 24, chiếm khoảng 1/3 dân số. Các em đang phải đối mặt với nhiều thách thức bao gồm kinh tế không đảm bảo, HIV và AIDS, biến đổi khí hậu và suy thoái của môi trường, di cư và đô thị hoá nhanh. Các thách thức này sẽ lớn hơn trong thập kỷ tới và vị thành niên, thanh niên sẽ cần phải có các kỹ năng và kiến thức để vượt qua các thách thức này". Đầu tư vào vị thành niên và thanh niên có thể giúp đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống nghèo đói, HIV và AIDS, giảm chênh lệch về kinh tế - xã hội và phân biệt về giới. Khi vị thành niên và thanh niên không được thực hiện các quyền về giáo dục có chất lượng, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ, tham gia và có việc làm tốt, sẽ kéo dài thêm vòng luẩn quẩn của đói nghèo và điều này sẽ tước đi của các em các cơ hội để có thể phát triển đầy đủ năng lực của mình, được khoẻ mạnh và trở thành thành viên hữu ích cho xã hội.

Một số thách thức chính đối với trẻ vị thành niên ở Việt Nam:

- Khoảng 283.700 trẻ em và trẻ vị thành niên tuổi từ 0 -15 ảnh hưởng bởi HIV và AIDS và cần được chăm sóc, hỗ trợ. Nhiều em trong số đó gặp nguy cơ lây nhiễm HIV. Thực tế này kêu gọi việc hoạch định các chính sách và luật có liên quan đến HIV, sử dụng ma tuý, mại dâm, giới, sức khoẻ sinh sản và tình dục nhằm tạo ra một môi trường an toàn. Các dịch vụ thân thiện hỗ trợ cho những thanh thiếu niên khi găp rủi ro, giảm kỳ thị gây cản trở đến tiếp cận các dịch vụ điều tri HIV.

- Việt Nam đang trong thời kỳ "dân số vàng" và thanh thiếu niên chiếm một phần quan trọng của lực lượng lao động ở Việt Nam. Thông qua việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo cho thanh thiếu niên, Việt Nam có thể có đươc một đội ngũ nhân lực có năng suất cao, đóng góp quan trọng vào sự bền vững lâu dài của nền kinh tế quốc gia.

- Các chuẩn mực và hành vi về sức khoẻ sinh sản và tình dục của thanh thiếu niên ngày nay đang ngày càng thay đổi một cách nhanh chóng - một phần ba thanh thiếu niên vẫn còn gặp phải những rào cản trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ sức khoẻ sinh sản. Vì vậy cần tập trung trang bị kỹ năng sống, kỹ năng đưa ra quyết định, cũng như thiết lập các dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu niên.

- Chiếm đa phần làn sóng di cư trong nước là thanh thiếu niên tuổi từ 15-24, trong đó nữ giới chiếm số đông. Nhiều thanh niên di cư dễ bị tổn thương trước những khai thác về kinh tế, tình dục cũng như lạm dụng ma tuý khiến cho họ có nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Các chính sách quốc gia cần tạo cơ hội cho người di cư tiếp cận với các dịch vụ xã hội, đặc biệt là các dịch vụ y tế.

- Khoảng 503.400 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi tham gia vào các hoạt động kinh tế yêu cầu sức làm việc cao và một số lượng ngày càng tăng trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào hoạt động mại dâm để thoát khỏi đói nghèo. Việt Nam cần một hệ thống dịch vụ bảo vệ và cung cấp an sinh xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên tại mọi thời điểm và ở tất cả các cấp.

UNICEF Việt Nam đã chia sẻ khuyến nghị với các đối tác trong việc cùng hợp tác và đầu tư vào trẻ vị thành thiếu niên. Trong đó có việc cải thiện thu thập thông tin và phân tích, hỗ trợ phát triển các chính sách thân thiện với thanh thiếu niên, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện quyền của trẻ vị thành niên, tăng cường dịch vụ xã hội, nuôi dưỡng các diễn đàn khuyến khích sự tham gia của thanh thiếu niên và giải quyết các vấn đề đói nghèo và bất bình đẳng.

Bên cạnh đó, UNICEF đã nêu bật nhu cầu đầu tư của Chính phủ vào giáo dục và đào tạo cho thanh thiếu niên, tạo các cơ hội việc làm phù hợp, tăng cường điều phối giữa các ban nghành và cải thiện việc thực hiện các chính sách.

"Các ban liên quan ở tất cả các cấp Việt Nam cần phối hợp để đảm bảo rằng tuổi vị thành niên của các em là tuổi của các cơ hội." Bà Lotta Sylwander phát biểu. "Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong một nỗ lực chung thuộc sáng kiến Một Liên Hợp Quốc."

MINH ĐỨC

Nguồn: UNICEF, Tình hình trẻ em 2011