HỘI THẢO "TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH NĂM 2011 KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN"


Ngày 13/4/2011, hội thảo "triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2011 khu vực miền Trung và Tây Nguyên" đã diễn ra tại Thừa Thiên Huế. TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì hội thảo.

Đề án Sàng lọc trước và sơ sinh bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2007 trên địa bàn 20 tỉnh/thành phố. Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là Trung tâm sàng lọc khu vực phía Bắc và phía Nam. Năm 2009, Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại trường Đại học Y Dược Huế được thành lập, có nhiệm vụ chỉ đạo và hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đến nay, địa bàn đề án được mở rộng. Năm 2011, riêng miền Trung và Tây Nguyên có 13 tỉnh/thành phố trong tổng số 51 tỉnh/thành phố triển khai đề án. 

Sau 4 năm thực hiện, chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sau sinh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc giảm thiểu tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật, dị dạng và tăng tỷ lệ trẻ em được can thiệp điều trị sớm các bệnh, tật bẩm sinh. Tại các tỉnh/thành phố có đề án, mạng lưới thực hiện các dịch vụ kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo phân cấp kỹ thuật với sàng lọc trước sinh tổ chức điểm cung cấp dịch đến cấp huyện, sàng lọc sơ sinh tổ chức điểm lấy mẫu máu đến cấp xã; Xây dựng mạng lưới tuyên truyền, vận động, tư vấn và quản lý đối tượng; Cung cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh được hỗ trợ đầu tư cho cả tuyến tỉnh và các Trung tâm khu vực; Đào tạo về siêu âm cơ bản và siêu âm nâng cao cho các bác sĩ nhằm triển khai sàng lọc trước sinh tại địa phương, đào tạo kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh, kỹ thuật bảo quản và vận chuyển mẫu máu về các Trung tâm khu vực để xét nghiệm sàng lọc sơ sinh; Biên soạn, thiết kế, in ấn và phân phối tờ rơi và các ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, vận động và tư vấn cộng đồng về phát hiện các dị tật, dị dạng bẩm sinh trong công đồng. Năm 2011, phấn đấu có 1,5% tổng số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và 6,5% trẻ sơ sinh được lấy mẫu máu gót chân sàng lọc sơ sinh.

Tại hội thảo, TS. Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: "Những năm qua, mục tiêu chủ yếu công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam là giảm tỷ lệ gia tăng dân số đã đạt được thành tựu tốt đẹp. Trong thời gian tới, công tác dân số sẽ có sự chuyển đổi rất căn bản từ số lượng sang nâng cao chất lượng. Cùng với công tác tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh chính là cách dự phòng hiệu quả nhất để chăm lo chất lượng "đầu vào" của dân số, tích cực giúp các bà mẹ sinh ra những đứa con khỏe mạnh về thể chất, trí tuệ, giảm tối đa tỷ lệ mắc bệnh tật, tử vong trẻ sơ sinh". Đồng thời, ông cũng khẳng định: "Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là một việc mới đối với ngành dân số cả nước nói chung và với khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng. Khó khăn sẽ còn nhiều, nhưng chúng ta tuân theo phương châm vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm và không chạy theo thành tích báo cáo".

ĐÌNH TUYỂN