TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SKSS/KHHGĐ ĐẾN VÙNG ĐÔNG DÂN

MỨC SINH CAO, VÙNG KHÓ KHĂN NĂM 2009

 

I.          TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

Tổng hợp kết quả Chiến dịch của các tỉnh, thành phố có báo cáo đến ngày 8/4/2009 như sau:

1. Kết quả về địa bàn triển khai Chiến dịch

Chiến dịch đợt I/2009 triển khai sớm hơn so với năm 2008. Đến nay đã triển khai tại 507 huyện, tăng 352 huyện so với cùng kỳ năm 2008. Có 3532 xã đã triển khai Chiến dịch (tăng 1.995 xã so với cùng kỳ năm 2008) đạt 55,5% kế hoạch năm.   

Theo hướng dẫn của Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Chiến dịch đợt I/2009 sẽ triển khai ở 70% số xã địa bàn Chiến dịch. Đến thời điểm 8/4/2009 số xã triển khai Chiến dịch đã đạt hơn 73,5%  kế hoạch Chiến dịch đợt I năm 2009. 20 tỉnh, thành phố triển khai đạt từ 70% số xã địa bàn Chiến dịch trở lên, đặc biệt có 9 tỉnh đạt từ 100% số xã địa bàn Chiến dịch trở lên là: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Dương, Long An, Trà Vinh và Cần Thơ.

2. Kết quả về cung cấp các gói dịch vụ

2.1. Dịch vụ KHHGĐ

Tổng hợp báo cáo từ 56 tỉnh, thành phố, đến nay đã có 209.043 đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng (BPTTLS) trong thời gian Chiến dịch, đạt 27,2% kế hoạch Chiến dịch về các BPTTLS tại địa bàn Chiến dịch. Có 18 tỉnh đạt trên 30% kế hoạch các BPTTLS gồm: Điện Biên, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Gia Lai, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.

Một số tỉnh triển khai Chiến dịch từ sớm nhưng kết quả đạt dưới 10% kế hoạch Chiến dịch như: Cà  Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Hoà Bình, Quảng Bình và Bắc Cạn.

Biện pháp triệt sản: Đã thực hiện được 3.012 trường hợp (tăng 1.540 trường hợp so với cùng kỳ 2008), đạt 25,9% kế hoạch Chiến dịch. Có 13 tỉnh đạt trên 30% kế hoạch triệt sản gồm: Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh và đặc biệt tỉnh Hậu Giang đạt cao 150,5%.

Biện pháp đặt vòng: Đã thực hiện được 160.761 trường hợp (tăng trên 89 ngàn trường hợp so với cùng kỳ 2008), đạt 25,7% kế hoạch Chiến dịch của tỉnh báo cáo. Có 17 tỉnh, thành phố đạt từ 30% kế hoạch trở lên gồm: Điện Biên, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang.

Biện pháp thuốc tiêm, cấy: Đã thực hiện được 45.270 trường hợp (tăng trên 33 ngàn trường hợp so với cùng kỳ 2008), đạt 34,5% kế hoạch Chiến dịch của tỉnh báo cáo. Có 26 tỉnh, thành phố đạt từ 30% kế hoạch trở lên gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắc, Tp.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và đặc biệt Tây Ninh, Cần Thơ đã đạt được trên 100%

2.2. Gói  dịch vụ Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản

Đã khám phụ khoa cho 668.823 người (tăng gần 400 ngàn người so với cùng kỳ năm 2008), đạt 34,7% kế hoạch Chiến dịch; điều trị phụ khoa cho 327.515 người (tăng trên 189 ngàn người so với cùng kỳ năm 2008) đạt 31,7% kế hoạch Chiến dịch và chiếm 49 % số trường hợp được khám.

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đề nghị Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc sau:

            1. Tăng cường chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Chiến dịch đợt I/2009.

2. Các tỉnh, thành phố chưa triển khai Chiến dịch, chưa cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại địa bàn cấp xã, cần báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai ngay việc cung cấp các gói dịch vụ.

3. Các tỉnh đã triển khai Chiến dịch tại 100% số xã trong tỉnh nhưng chỉ tiêu không đạt về các BPTTLS, cần xem xét lại việc xây dựng kế hoạch về số xã, tập trung chỉ đạo cung cấp dịch vụ thường xuyên để đảm bảo chỉ tiêu biện pháp tránh thai lâm sàng theo kế hoạch năm.

4. Đối với các tỉnh, thành phố báo cáo còn thiếu chỉ tiêu các biện pháp tránh thai lâm sàng năm 2009 của các xã triển khai Chiến dịch, cần khẩn trương hoàn thiện và gửi kết quả về Tổng cục Dân số - KHHGĐ .

5. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Chiến dịch tại địa bàn huyện, xã. Củng cố hệ thống ghi chép, thống kê và tổng hợp kết quả thực hiện Chiến dịch theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Dân số - KHHGĐ ./.