HỘI THẢO PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC VỊ CHỨC SẮC

TÔN GIÁO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KHHGĐ

 

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tổng cục dân số, Bộ Y tế tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số ở một số tỉnh phía Bắc". Tới dự Hội thảo có 65 đại biểu đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN và các vị chức sắc đại diện cho: Công giáo và Phật giáo của 6 tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Hội thảo đã nghe chuyên gia của Tổng Cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế báo cáo về vấn đề "Bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam" ở các vùng, miền trên cả nước trong những năm qua. Các đại biểu cũng được chuyên gia giới thiệu về tình hình và kinh nghiệm khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc

Có nhiều ý kiến tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo thể hiện các quan niệm của người có tín ngưỡng, tôn giáo với vấn đề dân số/kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay, trong đó tập trung vào các nội dung: Bình đẳng giới và cân bằng giới tính khi sinh con. Hầu hết ý kiến của các đại biểu đều nói lên sự tương đồng giữa chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước với quan niệm, khát vọng của các tôn giáo cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các vấn của xã hội hiện nay và khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của các vị chức sắc, những người có uy tín trong đồng bào là tín đồ các tôn giáo với công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công việc vận động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình ở các địa phương.

Các đại biểu cũng đã trao đổi những kinh nghiệm bổ ích và thiết thực mà các vị chức sắc tôn giáo đã và đang thực hiện trong quá trình làm phận sự ở cơ sở tu hành hoặc trong sinh hoạt của giáo hội. Tất cả các ý kiến phát biểu đều thống nhất về giải pháp thực hiện việc tuyên truyền, vận động phải hết sức cụ thể, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nếp sinh hoạt của bà con tín đồ mỗi tôn giáo. Mục tiêu của công việc này là nâng cao nhận thức của bà con để họ tạo ra ý thức xem xét lại những quan niệm sai lầm về bất bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, trên cơ sở đó để mỗi người dân thay đổi hành vi trong sinh hoạt và tổ chức cuộc sống gia đình thực sự bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các đại biểu cho rằng để giải quyết tốt vấn đề này, các cơ quan chức năng của Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tôn giáo để triển khai các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong các tín đồ. Mặt trận và tổ chức đoàn thể ở cơ sở, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tôn giáo, các vị chức sắc tôn giáo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung về dân số kế hoạch hoá gia đình.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đại diện Mặt trận tổ quốc đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số  - kế hoạch hoá gia đình trong vùng có đông đồng bào là tín đồ các tôn giáo trong thời gian qua. Những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu đã đóng góp những cách làm, kinh nghiệm hay của các địa phương  là những ý kiến rất quan trọng để Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp, nghiên cứu triển khai trong thời gian tới. Qua buổi hội thảo này, các đại biểu, các vị chức sắc tôn  giáo cam kết tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các tín đồ của mình tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

MINH TRANG