HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC NAM-NAM

 


Ngày 19/5/2011 Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Tổ chức Các đối tác Dân số Phát triển (PPD) tổ chức Hội thảo quốc gia về hợp tác Nam-Nam hướng đến việc thực hiện Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số Phát triển (ICPD) tại Cai-rô, Ai Cập năm 1994 và  các  mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs). Đây là hội thảo quốc gia đầu tiên của Việt Nam kể từ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 25 của PPD (chiếm 57% dân số thế giới). 

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo Hợp tác Nam-Nam lần này có TS. Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Harry S. Jooseery, giám đốc điều hành PPD, TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và là thành viên Ban Điều hành PPD quốc tế, Ngài Bruce Campbell, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, đại diện các bộ, ban ngành đoàn thể ở Trung ương, Chi cục dân số Hà Nội, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và của Việt Nam và các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Trong diễn văn khai mạc hội thảo, đã nêu bật những thành tựu của chương trình DS-KHHGĐ Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các Mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam. Giám đốc điều hành PPD đánh giá cao những thành tựu ấn tượng của Việt Nam nhất là về giảm tỷ lệ tăng dân số xuống 1,2%, tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,03 con. Ghi nhận các mục tiêu Thiên niên kỷ như: Tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em, tỷ lệ đói nghèo, kiểm soát lây nhiễm HIV/AIDS, phổ cập giáo dục tiểu học, bình đẳng giới…mà Việt Nam đã và sẽ sớm đạt được. Về những vấn đề riêng của Việt Nam, Ông cũng đề cập đến những thách thức về sức khỏe vị thành niên, phá thai, mất cân bằng giới tính khi sinh, sự khác biệt giữa các vùng và tác động của nguy cơ biến đổi khí hậu tới tiến độ đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam. Giám đốc điều hành PPD mong muốn Việt Nam sẽ tham gia vào tất cả các lĩnh vực trọng tâm của PPD giai đoạn 2012-2015 như: Tuyên truyền vận động, xây dựng năng lực, chia sẻ kiến thức, đào tạo nghiên cứu và trao đổi chuyên môn và công nghệ. 

Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã trình bày tình hình và những thách thức của vấn đề DS-KHHGĐ Việt Nam, và kinh nghiệm của các nước châu Á trong hoạch định và thực hiện chính sách dân số. Các đại biểu đặc biệt quan tâm tới định hướng chính của PPD trong việc hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam và thành viên các nước Nam-Nam.

VŨ QUANG THỐNG

 

Liên kết