SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI GIÚP GIẢM MANG THAI VỊ THÀNH NIÊN VÀ MỞ RỘNG TIẾP CẬN BIỆN PHÁP TRÁNH THAI DÀI HẠN CÓ THỂ THÚC ĐẨY XU HƯỚNG NÀY

Lần đầu tiên, Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) đã khuyến nghị các bác sỹ nhi cân nhắc việc sử dụng các biện pháp tránh thai dài hạn (LARC) - dụng cụ tử cung bằng đồng và que cấy – như “lựa chọn hàng đầu về biện pháp tránh thai cho vị thành niên”. Tuyên bố  đăng trên Tạp chí Nhi khoa, khuyến khích bác sỹ nhi tư vấn cho các bệnh nhân vị thành niên về các biện pháp tránh thai (BPTT), bắt đầu với các BPTT dài hạn với tính dễ sử dụng và hiệu quả. Các khuyến nghị mới này khuyến khích bác sỹ nhi cần có thêm những kỹ năng cung cấp các BPTT này để cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc giới thiệu các cơ sở dịch vụ cho vị thành niên.

Tại Mỹ, 614.000 vị thành niên mang thai năm 2010, và một tỷ lệ lớn (82%) cho rằng đó là mang thai không chủ định. Mặc dù tỷ lệ mang thai không chủ định cao, tỷ lệ mang thai tuổi vị thành niên tại Mỹ đã giảm nhanh - tại cả 50 bang và giữa các nhóm dân tộc - kể từ đỉnh điểm năm 1990. Giai đoạn 2008 và 2010, tỷ lệ này giảm 15%, mức giảm tương ứng với tỷ lệ sử dụng phương tiện tránh thai (PTTT) dài hạn ở vị thành niên tăng.

Thực tế, nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng BPTT giúp giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên ở Hoa Kỳ theo thời gian. Theo một phân tích gần đây của Viện Guttmacher, sử dụng BPTT đóng góp 86% giảm số ca mang thai vị thành niên từ 1995 đến 2002, trong khi kiêng quan hệ tình dục góp phần khoảng 14%. Từ 2003 đến 2010, tỷ lệ vị thành niên có quan hệ tình dục không thay đổi, cho thấy việc kiêng quan hệ tình dục đóng vai trò không đáng kể trong giảm mang thai vị thành niên. Các BPTT dài hạn và hiệu quả cao có tiềm năng giúp vị thành niên tránh thai không chủ định. Trong khi vẫn ở mức khiêm tốn, tỷ lệ vị thành niên sử dụng BPTT dài hạn đang tăng đáng kể ở nhóm phụ nữ 15-19 tuổi từ < 1% năm 2002 lên 4,5% năm 2009, và có thể tăng nhiều hơn ở giai đoạn này.


Hình 1. Tỷ lệ mang thai, sinh con và phá thai vị thành niên Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các BPTT dài hạn giúp vị thành niên phòng tránh thai với nhiều lợi thế so với các BPTT khác. Cụ thể, các BPTT này giúp vị thành niên không phải nhớ việc uống thuốc tránh thai mỗi ngày, ít đòi hỏi kiểm tra định kỳ và bảo vệ trong nhiều năm, khi nhiều phụ nữ trẻ có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn ở mức cao nhất, tại thời điểm họ bắt đầu hành vi quan hệ tình dục (tuổi 17) và lần đầu có con (tuổi 25). Thực tế, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học của Anh ghi nhận tiềm năng của các BPTT dài hạn giúp giảm đáng kể tỷ lệ mang thai và phá thai ở nhóm vị thành niên.

Từ khi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act hay Obamacare) được ban hành năm 2010, ngày càng nhiều phụ nữ - bao gồm vị thành niên – được Bảo hiểm công cung cấp BPTT miễn phí. Nếu không có thuận lợi này, hạn chế trong sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) vẫn là một cản trở lớn đối với việc sử dụng BPTT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản để vị thành niên tiếp cận BPTT dài hạn, và nhiều vị thành niên nói họ biết rất ít hoặc không biết về các PTTT này. Khuyến nghị của AAP đi cùng với việc tăng cường đào tạo cho người cung cấp dịch vụ và nâng cao nhận thức vị thành niên về các BPTT dài hạn. Trong khi các nhà vận động và người cung cấp dịch vụ cân nhắc phương thức mở rộng dịch vụ cung cấp BPTT dài hạn, điều tối quan trọng là phải tôn trọng quyền tự quyết của vị thành niên. Thực tế đã tồn tại hành vi áp đặt về sử dụng BPTT, đặt biệt với các nhóm yếu thế. Để đảm bảo các lựa chọn của vị thành niên được cung cấp thông tin đầy đủ và hoàn toàn tự nguyện, những khuyến nghị mới này nhấn mạnh việc giáo dục vị thành niên về các BPTT, sử dụng an toàn và phù hợp, từ đó vị thành niên có thể tự do lựa chọn các BPTT sẵn có, bao gồm cả BPTT dài hạn hiệu quả cao.

NGỌC ANH

 

Nguồn: http://www. guttmacher.org/media

 

Liên kết