Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức sáng 29/6/2015 tại Hà Nội. Báo cáo cho thấy khi thanh niên được tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, có công việc ổn định, được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Mục tiêu của việc xây dựng Báo cáo là rà soát các chính sách, pháp luật về thanh niên Việt Nam đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó tập trung phân tích thực trạng của việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với thanh niên trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng các chính sách, từ đó rút ra những đánh giá khách quan về thanh niên và công tác thanh niên tại Việt Nam hiện nay. Báo cáo cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên sau năm 2015, sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005, chiến lược và các chính sách liên quan đến phát triển thanh niên Việt Nam ở cấp quốc gia và các địa phương.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) nêu rõ: “Nếu chúng ta không đầu tư cho giới trẻ ngay từ bây giờ thì sẽ tạo ra một xã hội không có sự tham gia của người trẻ tuổi. Chúng ta cần xem xét các chính sách có tác động tới thanh thiếu niên ở tất cả các cấp và xây dựng các giải pháp liên ngành. Những giải pháp này phải được đầu tư nguồn lực đầy đủ và có cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình để các chương trình và chính sách dành cho thanh thiếu niên được hiệu quả, thiết thực hơn”.

Bà Ritsu Nacken cho biết, Việt Nam đang bước vào thời kỳ “dân số vàng”, thời kỳ này chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử của mỗi quốc gia. Hiện nay, thanh thiếu niên tuổi từ 10-29 chiếm khoảng 33% tổng dân số. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay. Cơ cấu “dân số vàng” tạo ra cơ hội và tiềm năng to lớn cho Việt Nam trong tiến trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cho đất nước.

Các thách thức được đề cập trong báo cáo cũng giúp Việt Nam cân nhắc và xem xét thực trạng để đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan tới phát triển thanh niên như là một trong những ưu tiên của quốc gia. Bà Ritsu Nacken khẳng định, UNFPA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc xác định, xây dựng các chính sách về thanh niên, công tác thanh niên phù hợp để thế hệ trẻ Việt Nam đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

VÂN ANH


 

Liên kết