Ngày 12/6/2015, Tổng cục Dân số- kế hoạch hóa gi đình (DS-KHHGĐ) và Công ty Liên doanh Medevice 3S đã ký kết một thỏa thuận hợp tác cung cấp bao cao su tránh thai tại Việt Nam. Tham gia lễ ký có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Tổng cục DS-KHHGĐ, Ban lãnh đạo Công ty Liên doanh Medevice 3S, các tổ chức quốc tế và báo chí.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là đưa bao cao su tránh thai vào chương trình xã hội hóa nhằm đa dạng hóa lựa chọn các biện pháp tránh thai của người dân Việt Nam, sản phẩm này sẽ được cung cấp cho đối tượng có thu nhập trung bình trở lên để thực hiện mục tiêu đáp ứng các phân khúc thị trường khác nhau về phương tiện tránh thai.

Trong thỏa thuận này, hợp tác sẽ kéo dài 5 năm (2015-2020). Công ty Liên doanh Medevice 3S cung cấp có trợ giá sản phẩm bao cao su theo chương trình xã hội hóa và phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện.

Trước năm 2011, 80% tổng nhu cầu phương tiện tránh thai tại Việt Nam được hỗ trợ từ nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ quốc tế. Từ năm 2011, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, các nhà tài trợ quốc tế chuyển trọng tâm hỗ trợ sang lĩnh vực khác hoặc quốc gia khác, đến nay chưa có nhà tài trợ quốc tế nào cam kết hỗ trợ phương tiện tránh thai để cấp “miễn phí” như trước. Tỷ lệ dân số có nhu cầu về phương tiện tránh thai chưa được đáp ứng còn khá cao: 11,2% trong nhóm phụ nữ đã kết hôn; 22,7% trong nhóm phụ nữ chưa kết hôn; và khoảng 34,3% trong nhóm vị thành niên/thanh niên. Ước tính nhu cầu ngân sách giai đoạn 2011-2020, Việt Nam cần khoảng 3.132 tỷ đồng (150 triệu USD) để mua PTTT phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trong 3 năm 2012-2014, tổng ngân sách cho mua sắm PTTT chỉ là 254 tỷ đồng, chưa đáp ứng được 1/10 nhu cầu.

Việc thiếu hụt các PTTT trong Chương trình DS-KHHGĐ có thể dẫn tới gia tăng số phụ nữ mang thai và sinh con ngoài ý muốn, tăng số ca phá thai hay tăng dân số, đặc biệt vùng có mức sinh cao và chưa ổn định. Tình trạng này sẽ tạo ra gánh nặng về kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội đồng thời tạo áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao thỏa thuận hợp tác để đưa bao cao su tránh thai vào Chương trình xã hội hóa nhằm đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, sản phẩm này sẽ được cung cấp cho đối tượng có thu nhập trung bình trở lên để thực hiện mục tiêu phân khúc thị trường.

LÊ THIÊM

 

Liên kết