Ngày 18-26/5/2015, phiên họp lần thứ 68 của Hội đồng Y tế Thế giới đã được diễn ra tại Geneva. Hơn 3.000 đại biểu đến từ 194 nước thành viên trong đó có nhiều Bộ trưởng Bộ Y tế của các quốc gia cũng như đại diện của nhiều cơ quan, tổ chức, các Quỹ Hội và các tổ chức khác trên thế giới, những tổ chức có nhiều đóng góp trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, đã tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới và bắt đầu rà soát các hoạt động hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời đặt ra các ưu tiên mới cho tương lai.

 

Toàn cảnh đại hội

Ngày 18/5/2015, ngày đầu tiên của phiên họp, Ngài Jagat Prakash Nadda, Bộ trưởng Bộ Y tế Chính phủ Ấn Độ đã được bầu làm tân Chủ tịch Ban điều hành tổ chức các đối tác về dân số và phát triển (PPD) và Tiến sĩ Li Bin, Bộ trưởng Ủy ban quốc gia Y tế và KHHGĐ Chính phủ Trung Quốc được bầu làm Phó Chủ tịch Ban điều hành PPD.

Cả hai vị Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ và Bộ trưởng Ủy Ban quốc gia Y tế và KHHGĐ Trung Quốc đều là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban điều hành Tổ chức PPD. Chúng tôi rất tự hào về hai vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch vì họ là những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và có vai trò lãnh đạo trên toàn cầu trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi mong rằng thông qua vai trò lãnh đạo của họ, hợp tác Nam Nam sẽ được công nhận trên toàn cầu và được các nước phía Bắc ủng hộ thông qua cơ chế luân phiên và mô hình tài chính trong giải quyết các vấn đề dân số và y tế trong thế giới đang phát triển hiện nay.

QUỲNH MAI

Nguồn: www.south-south-ppd.org 

 

Liên kết