Ngày 28/6 “Ngày Gia đình Việt Nam”

 

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2

 

Hội nghị biểu dương các Gia đình tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 khu vực phía Bắc do Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phối hợp với VTV3 và Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/6/2005. Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam và đại diện của hơn 25 cơ quan ban ngành, đoàn thể cùng 36 gia đình từ các tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

Mục đích của Hội nghị nhằm biểu dương và tạo cơ hội cho các gia đình giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc nuôI dưỡng ông bà, cha mẹ, nuôI dạy con cháu hiếu thảo, thành đạt, thực hiện nếp sống văn hoá, gìn giữ giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc…. Ngoài ra Hội nghị cũng là dịp nâng cao ý thức của các gia đình và toàn xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước hướng tới việc củng cố, tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm từng bước tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của Chỉ thị số 49/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hoá đất nước”, Quyết định 106/TTg của Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010, từng bước biến “Ngày Gia đình Việt nam 28/6” thành ngày hội truyền thống mang ý nghĩa nhân văn của mỗi gia đình Việt Nam.

Chủ đề của Hội nghị năm 2005 là “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Trên toàn quốc có 68 gia đình của thuộc dân tộc, đến từ 64 tỉnh/thành phố đại diện cho các gia đình tiêu biểu đã được biểu dương. Hội nghị biểu dương các Gia đình tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai tại khu vực phía Nam đã được tổ chức vào ngày 22/6/2005 tại TP Hồ Chí Minh.<

MAI CHI

]]>