LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM HỢP TÁC VIỆT NAM – UNICEF

(1975-2005)

 

 

Ngày 23/6/2005 tại Hà Nội, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phối hợp với Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tổ chức kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF (1975-2005). Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, gia đình và Trẻ em cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành hữu quan và Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ có hiệu quả của UNICEF trong 30 năm qua, sự hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và UNICEF dựa trên quan điểm chung là dành ưu tiên cho trẻ em Việt Nam Phó Thủ tướng nói: ”Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam - UNICEF bắt đầu ngay từ sau khi chiến tranh chấm dứt ở Việt Nam và đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất (1975), vào thời điểm Việt Nam đặc biệt khó khăn và còn bị ngăn cách nhiều với các nước khác. Từ đó đến nay, các cơ quan chính phủ Việt Nam và UNICEF đã và đang thực hiện 7 chương trình hợp tác, với tổng trị giá là 383 triệu USD (tính đến năm 2005). Chương trình thứ nhất (1975-1979) – viện trợ lương thực, thực phẩm, hỗ trợ xây dựng cơ sở y tế, giáo dục cho trẻ em. Chương trình hợp tác thứ hai (1980 – 1982) – viện trợ khẩn cấp đáp ứng nhu cầu cơ bản cho một bộ phận trẻ em sau chiến tranh, tiến hành các hoạt động cung cấp một số dịch vụ về y tế, dinh dưỡng cho trẻ em, nước sạch cho nông thôn và giáo dục tiểu học. Chương trình thứ ba (1983-1987) - mở rộng cung cấp các dịch vụ đó ra 6 tỉnh; rồi mở rộng ra 13 tỉnh thành Chương trình thứ tư, được thực hiện trong những năm 1988-1990. UNICEF thực hiện Chương trình hợp tác quốc gia thứ năm (1991-1995), tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực và phân cấp quản lý tại 27 tỉnh của Việt Nam. Giai đoạn 1996-2000, UNICEF đã giúp đỡ Việt Nam giải quyết một số vấn đề mới về HIV/AIDS và bất bình đẳng giới, giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em, với 8 chương trình cụ thể về y tế, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường… trên toàn quốc, tập trung vào 124 huyện trọng điểm. Từ 2001 đến 2005, UNICEF củng cố các kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình tại 64 tỉnh và thành phố Việt Nam.”

Thay mặt Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ trưởng Lê Thị Thu chân thành cảm ơn UNICEF, lãnh đạo UNICEF trung ương và khu vực, các vị đại diện UNICEF và cán bộ Văn phòng UNICEF tại Việt Nam qua các thời kỳ, vì tất cả những gì đã làm cho trẻ em Việt Nam; cảm ơn các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, Chính phủ các nước đã và đang giúp đỡ Việt Nam ngày càng có hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam. Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng nói: ”Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, song trong một thời gian nữa, Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, chưa có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như mong muốn. Chúng tôi đánh giá cao và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, của Chính phủ các nước nói chung và của UNICEF nói riêng trong việc cung cấp phúc lợi cho trẻ em, trong việc nâng cao phúc lợi cho trẻ em Việt Nam nhằm đảm bảo mọi trẻ em Việt Nam đều được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hoà cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần”.<

]]>