GIÁ PHẢI TRẢ CHO TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
TRONG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
 

Ngày 18/4/2007 Uỷ ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) đã công bố báo cáo Điều tra Kinh tế và Xã hội năm 2007 của khu vực. Đây là báo cáo đánh giá hàng năm của tổ chức này về diễn biến các nền kinh tế trong khu vực. Theo báo cáo, khu vực châu Á-Thái Bình Dương mỗi năm mất đi 42 đến 47 tỷ USD do những hạn chế phụ nữ tiếp cận việc làm và 16 đến 30 tỷ USD những khoảng cách giới trong giáo dục.
Báo cáo dành một chương nói về những vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách nhất của khu vực - phân biệt đối xử giới - Điều tra ước tính về mặt kinh tế mà khu vực phải trả giá về ngăn cản phụ nữ tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ y tế. Điều tra đề nghị những hành động thực tiễn và hữu hiệu trong các lĩnh vực này, rút ra từ những thói quen tốt của châu Á-Thái Bình dương.
Theo Điều tra, nếu lực lượng nữ Ấn Độ tham gia lao động như ở Mỹ thì GDP của Ấn Độ sẽ tăng thêm 1,08 điểm phần trăm, tức là tăng thêm cho nền kinh tế 19 tỷ USD. Nền kinh tế Malaixia và Inđônêxia cũng có khả năng tăng thêm đáng kể, trừ Trung Quốc, nơi tham gia của lực lượng lao động nữ đã khá cao.
Không tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tiềm năng kinh tế của họ tại nơi làm việc đã dẫn đến khoảng cách 30 - 40% về tỷ lệ tham gia lao động giữa nam và nữ trong khu vực. Khác biệt tồn tại ở nhiều lĩnh vực - từ tiếp cận thấp với giáo dục và dịch vụ y tế đến những cơ hội về kinh tế và tham gia chính trị.
Theo Điều tra, cân bằng giới có thể đạt được với một nỗ lực tối thiểu, miễn là có sự cam kết chính trị ở cấp cao nhất. Điều tra đã đưa ra nhiều khuyến nghị về chính sách để xoá bỏ sự phân biệt đối xử giới, như tăng cường tiếp cận giáo dục, tăng cường tiếp cận chăm sóc sức khoẻ, nâng cao sự tham gia kinh tế của phụ nữ cũng như tiếp cận của họ tới các nguồn vật chất.
Điều tra có tiêu đề “Vươn tới phía trước trong thời đại đầy biến động”, cũng điểm lại thành tựu kinh tế của khu vực năm 2006 và nhìn nhận những vấn đề nổi cộm, những thách thức và rủi ro mà khu vực phải đối mặt. Việc quản lý tỷ giá hối đoái là một trong những thách thức lớn nhất của các nhà kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2007, trong khi môi trường bên ngoài có khả năng yếu đi do nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại và giảm sút nhẹ về nhu cầu điện tử toàn cầu.
Trong buổi công bố Điều tra, ông Kim Hak-Su Thư ký chấp hành của UNESCAP nhận xét “Nói chung, kinh tế năm 2007 sẽ tăng trưởng trên 7% nhờ 3 nền kinh tế lớn của châu Á - Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản duy trì được đà tăng trưởng khả quan, có thể tạo cơ hội tốt cho các nước phát triển khác”.
HOÀNG TÍCH GIANG dịch
Nguồn: Population Headliners
Số 317, tháng 3-4/2007