GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH UNICEF
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 

 

Nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam Lê Thị Thu, bà Ann M.Veneman, Giám đốc điều hành Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8 đến 9/5/2007.
Bà Veneman đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em cùng đại diện các bộ, ngành trung ương tiếp và làm việc. Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của UNICEF trong suốt hơn 30 năm qua. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có sụ đóng góp quan trọng của UNICEF và cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về việc thực hiện Công ước
Quyền trẻ em, hai Nghị định thư bổ sung cho Công ước cũng như các cam kết về Một Thế giới phù hợp với trẻ em và Mục tiêu Thiên niên kỷ, thể hiện thông qua việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cũng như môi trường gia đình, nhà trường và xã hội thân thiện với trẻ em; nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và tăng cường sự tham gia của trẻ em; tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giám sát việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.
Trong bài phát biểu của mình, bà Veneman đã đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như các mục tiêu về Một Thế giới phù hợp với trẻ em, đặc biệt là cam kết của Việt Nam phấn đấu đạt 70 % xã, phường phù hợp với trẻ em vào năm 2010. Bà cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam cần tập trung hơn nữa giải quyết tốt những vấn đề xã hội và trẻ em nhất là kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010 như: tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; điều kiện tiếp cận nước sạch, vệ sinh, phổ cập tiểu học ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tình trạng lạm dụng, bóc lột, bạo lực trẻ em, trẻ em tật nguyền, HIV/AIDS, trẻ em ở vùng thường xuyên xảy ra bão lụt v.v. Bà cũng khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em và nhấn mạnh sự hỗ trợ về lĩnh vực giáo dục song ngữ đối với trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường hợp tác với Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong xây dựng các văn bản pháp luật, các chính sách liên quan đến trẻ em cũng như ưu tiên nguồn lực cho các chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Bà Veneman đã được lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đón tiếp thân mật. Bà Veneman đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về trẻ em và nhấn mạnh sự cần thiết của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật, tăng cường nguồn lực cho trẻ em, nhất là trong điều kiện Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế , xã hội theo hướng tích cực như hiện nay.
Bà đã đến thăm chùa Pháp Vân, Hà Nội nơi có trên 30 trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trên 60 người lớn là bố mẹ các em và là thành viên của Câu lạc bộ Hương Sen. Đại Đức Thích Thanh Huân đã chào mừng bà Veneman đến thăm chùa và giới thiệu về dự án Sáng kiến của lãnh đạo Phật giáo thực hiện tại chùa Pháp Vân cũng như hoạt động của Câu lạc bộ Hương Sen. Bà hết sức cảm kích trước sáng kiến này và những hoạt động thiết thực, hiệu quả mang tính nhân văn sâu sắc của nhà chùa cũng như Câu lạc bộ Hương Sen. Bà hy vọng ở Việt Nam sẽ có nhiều dự án và câu lạc bộ như ở chùa Pháp Vân để giúp đỡ được nhiều trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Mặc dù thăm và làm việc tại Việt Nam chỉ hơn 11 giờ, song bà Veneman cũng đã dành thời gian cho cuộc gặp mặt bàn tròn với các nhà báo. Phát biểu trong buổi họp báo bà Veneman một lần nữa cho rằng, cùng với việc thu hẹp khỏang cách giàu nghèo trong xã hội, Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Việt Nam đã chứng minh một cách xuất sắc vị trí dẫn đầu của mình trong việc phấn đấu đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ, thậm chí đạt được hầu hết các mục tiêu trước thời hạn vào năm 2015.
Trước khi dời Việt Nam, bà Veneman đã cảm ơn Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, cơ quan UNICEF tại Hà Nội, chùa Pháp Vân và các cơ quan khác đã giúp đỡ và tạo điều kiện để bà hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

VŨ QUANG THỐNG