NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM (12/6/2007): 
LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG NÔNG NGHIỆP
 

Năm nay, Ngày Thế giới chống lao động trẻ em tập trung vào chủ đề xoá bỏ lao động trẻ em trong nông nghiệp. Trên toàn thế giới, nông nghiệp là ngành có tỷ lệ trẻ em tham gia lao động cao nhất - gần 70%. Hơn 132 triệu em gái và em trai độ tuổi từ 5 - 14 thường làm việc từ sáng sớm đến tối trên những cánh đồng và trang trại, trồng cây và thu hoạch mùa vụ, phun thuốc trừ sâu và chăn thả gia súc.
Lao động trẻ em, theo Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), là công việc gây hại cho sức khoẻ của trẻ, cản trở việc học tập, phát triển và sinh kế trong tương lai. Khi trẻ em phải làm việc lâu ở ngoài đồng, khả năng được đi học hoặc đào tạo bị hạn chế, cản trở các em có được sự giáo dục giúp các em thoát khỏi đói nghèo trong tương lai. Các bé gái đặc biệt bị thiệt thòi vì các em thường phải làm các công việc vặt trong gia đình ngoài công việc đồng áng. Hơn nữa, nông nghiệp là một trong 3 nghề nguy hiểm nhất, cùng với nghề khai thác mỏ và xây dựng xét về mức độ rủi ro, tai nạn và sức khoẻ kém.
Tuy nhiên, không phải tất cả các công việc trẻ em làm trong nông nghiệp đều không tốt hoặc được cho là công việc cần xoá bỏ theo Công ước số 138 về độ tuổi tối thiểu của Tổ chức Lao động quốc tế hoặc những loại hình xấu nhất trong Công ước số 182 về lao động trẻ em. Những công việc phù hợp với độ tuổi của trẻ em và không gây cản trở đến việc đến trường của trẻ và thời gian nhàn rỗi có thể là bình thường trong thời kỳ trưởng thành ở môi trường nông thôn. Thực ra, nhiều loại công việc trẻ làm có thể là tích cực và đem lại cho trẻ nhiều kỹ năng xã hội và kỹ năng làm việc thực tế như những người trưởng thành. Kỹ năng làm việc, lòng tự trọng và sự tự tin được nâng cao là những thuộc tính thường thấy ở những người trẻ tuổi tham gia vào một số hoạt động của công việc đồng áng.
Tổ chức Lao Động quốc tế, đặc biệt là thông qua Chương trình quốc tế về xoá bỏ lao động trẻ em, hiện đang làm việc với các tổ chức nông nghiệp quốc tế về xoá bỏ lao động trẻ em, đặc biệt là trẻ em làm công việc nguy hiểm. Những tổ chức này là:
- Tổ chức nông nghiệp và thực phẩm (FAO).
- Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD);
- Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) của Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR).
- Liên đoàn những người sản xuất nông nghiệp quốc tế (IFAP – đại diện cho nông dân/chủ lao động và các tổ chức).
- Hiệp hội quốc tế về lương thực, nông nghiệp, khách sạn, nhà hàng, cung cấp lương thực, thuốc lá và Hiệp hội liên minh những người lao động (IUF - đại diện cho những người lao động và các tổ chức).
Những tổ chức quốc tế này đóng vai trò cầu nối quan trọng đến các quốc gia vì họ có mối quan hệ mật thiết với các bộ nông nghiệp hoặc các dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức của nông dân, các hợp tác xã, các tổ chức sản xuất nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp v.v.. ở các nước.
Sự cộng tác mới này tăng cường hành động toàn cầu để loại bỏ lao động trẻ em và sẽ có tác động thực sự đến dân chúng.
       LÊ THỊ THIÊM
       Dịch theo tài liệu của ILO