LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN VIÊN DÂN SỐ

3 KHU VỰC BẮC – TRUNG - NAM


I. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020 nhân sự kiện kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2012; Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số (CBCT) và cộng tác viên dân số (CTV); Tạo phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2012.

II. Nội dung, mục đích

1. Nội dung chương trình: Khai mạc; Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai các mô hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ của các tỉnh, thành phố trong 3 năm qua (2009-2011); Báo cáo những thách thức của công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020 và định hướng công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015; Các báo cáo tham luận của các tỉnh, thành phố trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm và kết quả thực hiện các mô hình truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở  gồm mô hình (Thăm và tư vấn tại hộ gia đình; mô hình truyền thông nhóm nhỏ; mô hình tư vấn cán nhân;  mô hình giáo dục đồng đẳng dành cho vị thành niên/thanh niên, hoạt động truyền thông trong Chiến dịch lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; truyền thông DS-KHHGĐ lồng ghép với hoạt động thường xuyên của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; câu lạc bộ nam giới với công tác DS-KHHGĐ; Thảo luận về các nội dung cần truyền thông trực tiếp trong thời gian tới như  sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; mất cân bằng giới tính khi sinh, kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh thấp, hợp lý; Tổng kết, bế mạc.

            2. Nội dung biểu diễn: Liên hoan giao lưu sân khấu hóa tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ. Tất cả các thành viên mỗi đội TTV sẽ tham gia 2 phần trình diễn sau:

a. Màn chào hỏi với tên gọi “Chúng tôi là TTV dân số”.

- Nội dung: Giới thiệu về nét đẹp của địa phương; về những thành tựu, kết quả của công tác DS-KHHGĐ và công tác truyền thông DS-KHHGĐ, về các thành viên của đội TTV.

b. Tiểu phẩm với tên gọi “Tài năng của TTV dân số”.

- Nội dung: Giới thiệu, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt là tuyên truyền về một trong những vấn đề đang ưu tiên giải quyết tại địa phương như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; mất cân bằng giới tính khi sinh; kế hoạch hóa gia đình…

III. Cơ cấu giải thưởng

Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ trao giải nhất, giải nhì, giải ba và khuyến khích cho các đội TTV của các tỉnh/thành phố tham gia từng khu vực theo cơ cấu giải thưởng như sau:

1. Khu vực miền Bắc: gồm 26 giải

- 01 Giải nhất

- 03 giải nhì

- 03 giải ba

- 19 giải khuyến khích.

2. Khu vực miền Trung: Gồm 17 giải

- 01 Giải nhất

- 02 giải nhì

- 02 giải ba

- 12 giải khuyến khích.

3. Khu vực miền Nam: gồm 20 giải

- 01 Giải nhất

- 02 giải nhì

- 03 giải ba

- 14 giải khuyến khích.

Nguồn: Tổng cục DS-KHHGĐ, kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền viên dân số 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.

 

Liên kết