Web Content List Web Content List

Return to Full Page

THÔNG ĐIỆP NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 2011
THẾ GIỚI 7 TỶ NGƯỜI

Ngày dân số thế giới năm 2011 sẽ bắt đầu bằng các hoạt động truyền thông trên toàn cầu từ ngày 11/7/2011. Dưới đây là một số sự kiện chính trên toàn cầu: 
·            11 tháng 7 năm 2011: Công bố chiến dịch truyền thông nhân ngày Dân số Thế Giới
·            24 tháng 10 năm 2011: 7 ngày đếm ngược đến thời điểm Thế giới tròn 7 tỷ người.
·            31 tháng 10 năm 2011: Ngày Thế giới tròn 7 tỷ người.
·            2 tháng 11 năm 2011: Công bố báo cáo toàn cầu về Tình trạng dân số Thế giới.

Một số cột mốc quan trọng
Các mốc tăng trưởng của dân số Thế giới:
1 tỷ người
2 tỷ người
3 tỷ người
4 tỷ người
5 tỷ người
6 tỷ người
7 tỷ người
1804
1927
1960
1974
1987
1998
2011

Ngày Dân số thế giới năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề dân số quan trọng trong bối cảnh thế giới đang xây dựng các chương trình và kế hoạch phát triển tổng thể và tìm kiếm các giải pháp phù hợp. 
Thông điệp toàn cầu
Thế giới 7 tỷ người: Chúng ta cần giúp đỡ nhau để sống
1.       Giảm đói nghèo và bất bình đẳng sẽ giúp làm chậm lại tốc độ tăng dân số.
2.       Tăng cường quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái sẽ làm gia tăng tốc độ phát triển.
3.       Nhóm dân số trẻ đông nhất hiện nay đang làm thay đổi thế giới và tương lai.
4.       Đảm bảo rằng mỗi trẻ em sinh ra đều đựợc mong đợi, mỗi ca sinh đẻ đều được an toàn, điều này giúp mang lại các gia đình quy mô nhỏ hơn và khỏe mạnh hơn.
5.       Cuộc sống của 7 tỷ người chúng ta hiện nay và cả những người sẽ sinh ra sau đó sẽ phụ thuộc vào “sự khỏe mạnh” của hành tinh chúng ta.
6.       Mức sinh thấp hơn và sống lâu hơn tạo thêm thách thức chưa từng có: Già hóa dân số.
7.       Hai tỷ người sinh ra trong tương lai sẽ sống ở các khu đô thị, do vậy chúng ta cần lập kế hoạch ngay từ bây giờ.