Web Content List Web Content List

Return to Full Page

HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM HƯỞNG ỨNG CÁC SỰ KIỆN NĂM 2011

 I. Các hoạt động chủ yếu
1. Tổ chức các sự kiện, chiến dịch, hoạt động truyền thông tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS - KHHGĐ như chất lượng dân số, cơ cấu dân sô và quy mô dân số, đặc biệt là vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số trên các kênh truyền thông đại chúng các cấp và kênh truyền thông trực tiếp ở cấp cơ sở.
2. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm truyền thống công tác DS - KHHGĐ, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn cấp Trung ương, cấp tỉnh trao đổi về thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và thích ứng với tình trạng già hóa dân số hiện nay.
3. Triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho nhân dân tại các cụm dân cư, đặc biệt là nhân dân các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng ven biển và hải đảo (ưu tiện các nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi, nam giới, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn).
4. Tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ năm 2011; việc thực hiện các chủ trương, luật pháp, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ, đặc biệt là luật pháp, chính sách về lựa chọn giới tính khi sinh.
II. Chủ đề, nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền
1.         Chủ đề
a. Chủ đề chung năm 2011 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình vì sức khoẻ, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.
b. Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7: Thế giới 7 tỷ người: Chúng ta cần giúp đỡ nhau để sống
2. Nội dung tuyên truyền
a. Các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ hiện nay (Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS - KHHGĐ; Pháp lệnh Dân số; Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số và các Nghị định hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chiến lược, chương trình mục tiêu DS - KHHGĐ và Tháng hành động quốc gia về Dân số).
b. Ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2011. Thành tựu, kết quả công tác DS - KHHGĐ của các cấp, các ngành trong thời gian qua (Chiến lược Dân số Việt Nam từ năm 2001 - 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia DS - KHHGĐ từ năm 2006 - 2010); những khó khăn, thách thức và định hướng công tác DS - KHHGĐ thời gian tới.
c. Ý kiến của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS - KHHGĐ của Việt Nam hiện nay và dự báo về công tác DS - KHHGĐ của quốc tế, của Việt Nam trong thời gian tới. 
d. Các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề về quy mô dân số (giảm tỷ lệ sinh và duy trì ổn định mức sinh thay thế), về cơ cấu dân số (cơ cấu giới tính khi sinh, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số) và về chất lượng dân số (sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...). Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ trong thời gian qua.
 e. Tình hình mất cân bằng giới khi sinh, già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số của cả nước và các tỉnh hiện nay, dự báo thời gian tới (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp). Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và trong khu vực đối với việc kiểm soát, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với tình trạng già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
1.         DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÌ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
2.         50 NĂM CÔNG TÁC DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
3.         DÂN SỐ ỔN ĐỊNH, XÃ HỘI PHỒN VINH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
4.         ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
5.         NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
6.         HÃY ĐỂ VIỆC SINH CON TRAI HAY GÁI THEO CÁCH TỰ NHIÊN
7.         KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIỐNG NÒI
8.         THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI GÓP PHẦN CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH
9.         PHÁT HUY LỢI THẾ CƠ CẤU DÂN SỐ VÀNG ĐỂ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
10.      CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ THÍCH ỨNG KỊP THỜI VỚI QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA DÂN SỐ
11.      NAM GIỚI CÓ TRÁCH NHIỆM CHIA SẺ VỚI PHỤ NỮ TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ NUÔI DẠY CON CÁI.
12.      HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP ĐỂ TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN.
13.      KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CẶP VỢ CHỒNG.
14.      KHÔNG KẾT HÔN SỚM, ĐẺ ÍT, ĐẺ THƯA ĐỂ NUÔI DẠY CON TỐT.
15.      TUỔI TRẺ XUNG KÍCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH.
16.      THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG.
17.      TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.
18.      THỰC HIỆN GIA ĐÌNH ÍT CON, KHOẺ MẠNH, ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC
19.      KHỎE MẸ, KHỎE CON, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
20.      VÌ HẠNH PHÚC TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH, HÃY BẢO VỆ SỨC KHỎE SINH SẢN.
21.      NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, GIA ĐÌNH VÀ CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
22.      ỔN ĐỊNH MỨC SINH - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA
23.      TOÀN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN SỐ
24.      THỰC HIỆN QUY MÔ GIA ĐÌNH ÍT CON ĐỂ CHĂM SÓC, NUÔI DẠY CHO TỐT.