Web Content List Web Content List

Return to Full Page

 

HỘI NGHỊ VỀ DI CƯ QUỐC TẾ, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU
CHO HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH
 


Trong hai ngày 1 và 2/6/2011 tại Hà Nội, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoai giao) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã tổ chức hội nghị về Di cư quốc tế, xây dựng và quản lý dữ liệu cho hoạch định chính sách. Mục đích của hội nghị là trao đổi kinh nghiệm và bài học giữa Việt Nam và một số nước về phát triển các công cụ dữ liệu và thông tin toàn diện cho việc hoạch định chính sách trên cơ sở thực tiễn về di cư và phát triển. Tham dự hội thảo có các chuyên gia và đại diện của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể của Việt Nam, đại diện của Phái đoàn Ủy ban châu Âu, châu Á và các đại sứ quán tại Hà Nội.
Hội nghị gồm hai phiên họp chuyên đề. Phiên họp đầu tiên tập trung vào những vấn đề then chốt của di cư quốc tế và phát triển mà các nước như Việt Nam có nhu cầu về số liệu và thông tin, cũng như giải quyết các vấn đề về chính sách và những thách thức. Phiên họp tập trung thảo luận các loại hình chuyển giao nhân lực, chuyển giao công nghệ, và chuyển giao tài chính; lao động xuất cư và lao động trở về ở Việt Nam và một số nước châu Á, tác động của di cư quốc tế tới quan hệ giới và gia đình, các thách thức về thu thập thông tin, số liệu tin cậy về di cư. Phiên họp thứ hai đề cập đến các công cụ hoạch định cho việc xây dựng chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia (Hungari, Moldova, Hàn Quốc, Srilanka) trong việc xây dựng hồ sơ di cư. Các thảo luận tập trung vào các thông tin và chính sách cần được giải quyết bằng công cụ dữ liệu, thu thập thông tin và cơ chế phân tích và sử dụng thông tin để hoạch định chính sách.
Châu Á là khu vực dẫn đầu về nguồn cung cấp lao động di cư đến các khu vực khác trên thế giới. Ước tính cộng đồng di cư người Trung quốc là 35 triệu, Ấn Độ, 20 triệu và Philippines, 7 triệu. Hiện có khoảng bốn triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài. Cộng đồng di cư của một quốc gia có thể làm lợi cho quốc gia đó thông qua kiều hối và đầu tư, chuyển giao chuyên môn và kỹ năng, công nghệ, kinh doanh, mạng lưới du học và tiếp cận thị trường.
Lượng kiều hối từ nước ngoài gửi về Việt Nam tăng từ 135 triệu USD năm 1991 lên 8 tỷ USD năm 2010. Đây là một trong những nguồn ngoại tệ vào Việt Nam lớn nhất, tương đương với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cao gấp 2,5 lần nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), gần gấp hai lần lượng ngoại tệ từ nguồn chi của khách quốc tế đến Việt Nam, và gấp hàng chục lần vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII).
NGỌC MINH