Web Content List Web Content List

Return to Full Page

 

TỶ SUẤT TỬ VONG SƠ SINH Ở CHÂU PHI CAO NHẤT THẾ GIỚI


Tỷ suất tử vong sơ sinh (số trẻ sơ sinh chết trong vòng 28 ngày, kể từ ngày sinh tính trên 1.000 trẻ sinh ra sống) là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em của mỗi quốc gia cũng như trên toàn cầu. Theo Số liệu thống kê y tế thế giới năm 2010 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ suất tử vong sơ sinh năm 2008 của thế giới là 26‰. Khu vực có tỷ suất tử vong sơ sinh cao nhất thế giới là Châu Phi với 40‰, chiếm 29% tổng số ca tử vong trên thế giới, tiếp theo là Trung Đông: 35‰ (chiếm 26%), Đông và Nam Á: 34‰ (chiếm 25%); Châu Mỹ và châu Úc chiếm 15%. Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về tỷ suất tử vong sơ sinh thấp nhất với 7‰ (chiếm 5%).
Nếu phân chia theo thu nhập của các nước thì tỷ suất này ở nhóm các nước có thu nhập thấp là 37‰, và 4‰ tại nhóm các nước có thu nhập cao. Nhóm các nước có thu nhập trung bình (trung bình cao và trung bình thấp) là 11-29‰.
Các nước có tỷ suất tử vong sơ sinh cao như: Cộng hoà Dân chủ Congo (56‰), Pakistan (53‰), Mali (52%o), Afghanistan (50‰), Nigeria (49‰). Nước có tỷ suất cao nhất thế giới là Somalia với 61‰. Những nước có tỷ lệ thấp từ 1-2‰ như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Israel,… và một số nước châu Âu như Luxembourg, Iceland, Thụy Điển, Phần Lan, Italy, Pháp,… Đặc biệt quốc gia nhỏ nhất thế giới - San Marino có tỷ suất tử vong sơ sinh bằng 0 (San Marino nằm trọn trong lãnh thổ nước Ý, có khoảng gần 30 ngàn dân).
Tại khu vực Đông Á, tỷ lệ này ở Trung Quốc là 11‰, Triều Tiên: 29‰. Ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia về tỷ suất tử vong sơ sinh (Brunei không có số liệu). Tuy nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và 2 nước thấp nhất khu vực là khá lớn. Tỷ suất tử vong sơ sinh của Myanmar (48‰) và Đông Timor (43‰) cao nhất khu vực và cũng vào loại cao trên thế giới.


Tỷ suất tử vong sơ sinh (%o) của các nước Đông Nam Á

Singapore
1
Malaysia
3
Việt Nam
9
Thái Lan
10
Philippines
15
Indonesia
19
Lào
20
Cămpuchia
21
Đông Timor
43
Myanmar
48

LƯƠNG QUANG ĐẢNG
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới