PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRONG LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7/2008

 

 

Kế hoạch hoá gia đình - lựa chọn của hiện tại và tương lai

...Chúng ta kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm nay trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong thời kỳ suy giảm tăng trưởng, lạm phát cao, tình trạng suy thoái môi trường ở nhiều quốc gia ngày càng trầm trọng. Các quá trình đó đang hàng ngày tác động đến những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo của cộng đồng quốc tế, làm chậm lại việc đạt các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (HDGs) ở mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi toàn thế giới. Những khó khăn trên lại thêm gay gắt khi chúng ta xem xét trong mối quan hệ với tăng trưởng dân số của thế giới.

Sau gần 15 năm thực hiện Chương trình hành động của Hội nghị thế giới về Dân số và Phát triển (ICPD) tại Cairô (Ai Cập), với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, mức sinh đã giảm nhiều, tốc độ phát triển dân số đã chậm lại.

Tuy nhiên, những thách thức trong dân số vẫn còn rất lớn. Hiện nay dân số thế giới đã đạt 6,7 tỷ người, tăng lên gấp 3 lần chỉ trong vòng 50 năm qua và sẽ tiếp tục tăng lên với mức 78 triệu người mỗi năm, cho tới năm 2025. Để tạo thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế thế giới, giảm đói nghèo, cải thiện tình trạng sức khoẻ và vị thế phụ nữ, tạo cho giới trẻ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết của cuộc sống, giảm bớt áp lực lên môi trường, cộng đồng quốc tế phải chung sức giải quyết được vấn đề giảm tốc độ gia tăng quy mô dân số, mà chìa khoá để giải quyết vấn đề này chính là kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ). Chính vì vậy, KHHGĐ hay đó là lựa chọn của hiện tại và tương lai - là thông điệp quan trọng mà Liên Hợp Quốc đề ra cho ngày Dân số Thế giới năm nay.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác DS - KHHGĐ là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, là một vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu và là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

Cùng với sự phấn đấu tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của các cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Tốc độ gia tăng quy mô dân số quá nhanh đã được kiểm soát thành công, phong trào nhân dân tự nguyện thực hiện KHHGĐ ngày càng phát triển, mô hình mỗi gia đình có 1 hoặc 2 con đang dần trở thành chuẩn mực xã hội. Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, những thành tựu trên đây mới chỉ là bước đầu. Công tác DS - KHHGĐ còn nhiều khó khăn thách thức. Hiện nay, dân số nước ta đã hơn 86 triệu người, mật độ dân số là 257 người/km2, trong khi mật độ dân số của toàn thế giới là 49 người/km2. Tức là trên một diện tích, số người của Việt Nam chúng ta gấp 5 lần số người bình quân thế giới, gấp 2 số người bình quân ở Đông Nam á và gấp 8 lần số người bình quân ở châu Âu. Việt Nam cũng là một nước nghèo, tổng sản phẩm quốc gia theo đầu người tính bằng sức mua tương đương của đồng đô la năm 2006 với người Việt Nam là 3.300 USD/người, bằng 1/3 mức bình quân của thế giới là 9.900 USD/người, bằng 1/2 mức bình quân của châu Á 6.600 USD/người, bằng 36% của Thái Lan, bằng 10% của Singapore. Dân số Việt Nam đứng thứ 12 trên thế giới, sau 11 nước nhưng tổng sản phẩm quốc gia theo đầu người đứng hàng thứ 113, sau 112 nước. Trong bối cảnh đó, chuẩn mực hạnh phúc đồng nghĩa với có nhiều con, có con trai vẫn còn khá phổ biến trong nhân dân. Do vậy, nếu không thường xuyên vận động, tuyên truyền có hiệu quả thì chuẩn mực này lại thắng thế.

Ưu tiên hơn nữa cho công tác truyền thông

Để tiếp tục triển khai tốt công tác DS - KHHGĐ, trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện phải nhận thức đầy đủ tính chất vừa gay gắt, cấp bách vừa lâu dài của công tác DS-KHHGĐ đối với một nước nghèo và đất ít như Việt Nam. Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền cần phải khắc phục bằng được tư tưởng chủ quan thoả mãn, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản về công tác DS - KHHGĐ, tăng cường sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết 47 - NQ/TW, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và kiện toàn hệ thống làm công tác DS - KHHGĐ từ TƯ đến địa phương. Việc sắp xếp lại hệ thống chuyên trách công tác DS- KHHGĐ được triển khai chính là nhằm mục tiêu làm công tác này hiệu quả hơn. Việc gì cản trở mục tiêu này phải được sửa đổi ở mọi cấp trong toàn hệ thống. Tôi đề nghị Bộ Y tế sơ kết hoạt động và hiệu quả công tác DS-KHHGĐ sau 6 tháng và 1 năm, từ ngày được phân công công tác này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong tổ chức thực hiện, cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông vận động. Công tác này phải được thực hiện liên tục với các hình thức và nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, giới tính, văn hoá, nếp sống khác nhau ở các vùng trên đất nước. Chú trọng mở rộng việc giáo dục về DS - KHHGĐ và chăm sóc SKSS cho thanh niên một cách hợp lý, hướng tới nếp suy nghĩ và hành động tích cực của giới trẻ về lĩnh vực này.

Quan tâm đầu tư cho công tác này cả về cơ sở vật chất, cán bộ, chính sách, trang thiết bị và phương tiện cần thiết để mọi người dân có nhu cầu đều được tiếp cận và hỗ trợ phù hợp.

KHHGĐ là quyền và trách nhiệm của mỗi gia đình và của mỗi người dân. Thực hiện KHHGĐ không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế và sức khoẻ, mỗi gia đình, mỗi người, mà còn đem lại lợi ích cho cộng đồng và đất nước. Tôi kêu gọi đồng bào trong cả nước ủng hộ chính sách KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện KHHGĐ. Tôi kêu gọi cán bộ, công chức gương mẫu thực hiện chính sách này, đồng thời vận động gia đình và những người xung quanh cùng thực hiện. Các bậc cao niên, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo hãy tham gia vận động con mình, cháu mình, giáo dân của mình thực hiện tốt chính sách này. Làm được như vậy chắc chắn công tác DS – KHHGĐ Việt Nam sẽ thành công vững chắc, tạo thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh, tiến bộ, văn minh, góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hoà bình, dân chủ và hạnh phúc.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ đã giúp đỡ có hiệu quả cho công tác DS - KHHGĐ nói riêng và cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung.