TUYÊN BỐ CỦA QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC (UNFPA) NHÂN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 2008

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới, cũng là lúc chúng ta tập trung vào một can thiệp y tế quan trọng – Kế hoạch hoá Gia đình (KHHGĐ). Quyết định chúng ta đưa ra về việc sinh con là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Lợi ích của KHHGĐ không chỉ bó gọn trong cuộc đời của chúng ta mà còn cho cả gia đình và dân tộc. Hôm nay, chúng tôi muốn quý vị quan tâm tới 3 lý do cần thiết phải KHHGĐ.

Trước hết, KHHGĐ cứu được sinh mạng con người. Đây là một biện pháp can thiệp có tác động lớn giúp nâng cao sức khoẻ phụ nữ và các bà mẹ. KHHGĐ giúp phụ nữ và các cặp vợ chồng giãn khoảng cách giữa các lần sinh và tránh thai ngài ý muốn. Cùng với chăm sóc hộ sinh và cấp cứu sản khoa của cán bộ chuyên môn, KHHGĐ là một biện pháp đã chứng tỏ hiệu quả góp phần đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 5 về nâng cao sức khoẻ bà mẹ. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã thống nhất về điều này.

Thứ hai, KHHGĐ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới. Khi phụ nữ có kế hoạch hoá gia đình, họ có thể hoạch định cho toàn bộ cuộc đời của mình. Thông tin và dịch vụ KHHGĐ giúp các cá nhân và cặp vợ chồng thực hiện được quyền trong việc quyết định số con, thời điểm sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh. Quyền Sức khoẻ Sinh sản và Sức khoẻ Tình dục là mấu chốt trong việc tạo quyền năng và bình đẳng cho phụ nữ.

Thứ ba, KHHGĐ là một biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống đói nghèo. Cha mẹ có thể có kế hoạch sớm cho tương lai và dành nhiều nguồn lực của mình hơn cho giáo dục và sức khoẻ của từng đứa con, và điều đó có lợi cho gia đình, cộng đồng và quốc gia.

Hôm nay, nhân Ngày Dân số Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc UNFPA cam kết hỗ trợ đảm bảo sức khoẻ và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

            Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ tái khẳng định cam kết của mình đối với KHHGĐ và đảm bảo phổ cập tiếp cận tới Sức khoẻ Sinh sản vào năm 2015. Điều này đòi hỏi cam kết chính trị và đầu tư tài chính. Đã đến lúc phải ưu tiên cho Sức khoẻ sinh sản, bao gồm cả KHHGĐ.