PHÁT BIỂU CỦA BÀ THORAYA OBAID, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC (UNFPA) NHÂN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI (11/7) NĂM 2008

 

Hôm nay khi chúng ta kỷ niệm ngày Dân số thế giới, chúng ta hãy cam kết lại về nhân phẩm con người và quyền được sống tự do không bị sợ hãi và được sống như mong muốn. Chúng ta hãy đẩy nhanh những nỗ lực để đạt được các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ để xoá đói nghèo và nâng cao sức khoẻ cho người dân và hành tinh của chúng ta.

            Chúng ta cần phải chung sức để đẩy nhanh vấn đề trao quyền cho phụ nữ và đảm bảo tiếp cận sức khoẻ sinh sản vào năm 2015. Các dịch vụ sức khoẻ sinh sản bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ, các bà mẹ và con cái họ.

            Cần phải hành động ngay bởi vì mục tiêu nâng cao sức khoẻ bà mẹ đang được thực thi với các nguồn lực ít nhất và đang tụt hậu quá xa.

            Ốm đau và tử vong bà mẹ có thể giảm đáng kế nếu mỗi phụ nữ tiếp cận được với các dịch vụ y tế trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong thời kỳ mang thai và sinh con. Hiện nay hàng triệu phụ nữ chưa tiếp cận được các dịch vụ y tế, cuộc sống của họ có nhiều rủi ro.

            Bây giờ là thời điểm để tăng cường hành động nhằm đảm bảo các dịch vụ y tế đến được phụ nữ trong cộng đồng nơi họ sống. Các dịch vụ sức khoẻ sinh sản rất quan trọng đối với sức khoẻ bà mẹ. Sự có mặt của cán bộ y tế có kỹ năng tại thời điểm sinh con, chăm sóc sản khoa cấp cứu và kế hoạch hoá gia đình để xác định thời điểm sinh và giãn khoảng cách sinh.

            Kế hoạch hoá gia đình để tăng quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới. Khi một phụ nữ có thể lên kế hoạch cho gia đình họ, họ cũng có thể lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Các thông tin và dịch vụ về kế hoạch hoá gia đình cho phép các cá nhân và cặp vợ chồng nhận biết các quyền nhằm xác định số con, khoảng cách và thời gian sinh con.

            Kế hoạch hoá gia đình cũng là một phương tiện hiệu quả trong đấu tranh chống lại đói nghèo. Các bậc cha mẹ có thể lập kế hoạch trước và đầu tư nguồn lực nhiều hơn vào giáo dục và sức khoẻ cho con cái, đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và quốc gia.

            Hôm nay, nhân ngày Dân số Thế giới, UNFPA cam kết hỗ trợ y tế và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

            Chúng tôi kêu gọi tất cả các Chính phủ đảm bảo tiếp cận rộng rãi tới sức khoẻ sinh sản vào năm 2015 và ủng hộ cam kết chính sách và đầu tư tài chính. Đây là thời điểm đưa sức khoẻ sinh sản là lĩnnh vực ưu tiên.

LÊ THỊ THIÊM

                                                                                      Dịch theo tài liệu UNFPA