DÂN  SỐ THỤY ĐIỂN NĂM 2008
 MỨC SINH CAO NHẤT TRONG VÒNG 15 NĂM

 

Năm 2008 trung bình một phụ nữ Thụy Điển có 1,91 con. Mức sinh cao nhất kể từ năm 1993. Tuổi thọ bình quân cũng tăng lên. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh của nữ trong năm 2008 là 83,15 tuổi và em trai là 79,10 tuổi. Tuổi thọ bình quân đã tăng lên đáng kể đối với cả nam và nữ ở Thụy Điển từ những năm 1990. Trong những năm đầu 1900, tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh của nữ và nam tương ứng chỉ là 56,98 năm và 54,53 năm. 

Mức sinh tăng

Trong năm 2008, có 109.301 trẻ được sinh ra ở Thụy Điển, nhiều hơn năm 2007 là 1880 em. Đạt được mức sinh thay thế, trung bình mỗi phụ nữ phải có 2,1 con. Tỷ lệ sinh tổng cộng trong năm 2008 là 1,91 vẫn thấp hơn mức sinh thay thế. Tuy nhiên mức sinh này đã cao hơn mức sinh của đầu những năm 1990.

Lý do nhập cư phổ biến nhất là quan hệ gia đình

Trong năm 2008, có 74.067 người nhập cư vào Thụy Điển từ các nước ngoài Bắc Âu, trong đó có 35.977 nữ và 38.090 nam, chiếm tới 73% tổng số người nhập cư (101.171 người). Trong số các cư dân không thuộc các nước Bắc Âu đã nhập cư vào Thụy Điển, có 47% đã nhận được giấy phép cư trú vì lý do quan hệ gia đình. Được phép cư trú vì lý do quan hệ gia đình là tái đoàn tụ gia đình, lập gia đình mới hoặc nhận con nuôi. Trong năm 2008, nhóm người được phép cư trú vì lý do quan hệ gia đình tăng 6.134 người so với năm 2007. Trong thời gian này số lượng người nhập cư vì lý do bảo hộ giảm 4.829 người và lý do nhân đạo giảm 2.002 người. Trong số những người nhập cư vì lý do gia đình có 60% nữ, và 74% nam cần việc làm. Đa số nhóm “thiếu  thông tin về lý do di cư” là công dân của Liên minh Châu Âu (EU) vì họ là những người không cần phải đưa ra lý do nhập cư.

Lý do cư trú của những người nhập cư không phải là công dân các nước Bắc Âu chia theo giới tính năm 2008

Học tập
Tỵ nạn
Làm việc
Không có thông tin

Quan hệ gia đình

Yêu cầu bảo hộ

Khác
Trợ giúp khó khăn

Nam                                                                      Nữ

 

Số người tỵ nạn giảm

Năm 2008, 24.342 người xin tỵ nạn ở Thụy Điển, giảm 11.886 người so với năm 2007. Trong số những người tỵ nạn, nữ chiếm 1/3 và nam chiếm 2/3. Tỷ lệ này hoàn toàn bình thường từ năm 2000. Công dân của hơn 100 nước đã xin tỵ nạn ở Thụy Điển trong năm 2008. Nhóm tỵ nạn lớn nhất là người I Rắc, chiếm tới 1/4 tổng số người tỵ nạn. Công dân I Rắc cũng chiếm hơn nửa số người nộp đơn xin tỵ nạn ở Thụy Điển. Công dân Somali là nhóm tỵ nạn lớn thứ hai, chiếm tới 14% tổng số người xin tỵ nạn.

Người di cư thay đổi địa chỉ nhiều nhất 10 lần trong năm

Trung bình mỗi ngày, 3.600 trường hợp thay đổi về địa chỉ đăng ký với Ủy ban thuế vụ quốc gia. Năm 2008 tổng số có 1.155.957 người thay đổi địa chỉ, trong đó có 580.223 nữ và 575.734 nam. Nếu tính bình quân cứ 8 người dân thì có 1 người thay đổi địa chỉ. Có tới 133.582 người thay đổi địa chỉ từ 1 lần trở lên, trong số những người thay đổi, người thay đổi địa chỉ nhiều nhất lên đến 10 lần trong năm.

Ngày 8 tháng 8 năm 2008 có rất nhiều đám cưới

Ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 8 có tới 1939 đám cưới, ít hơn 54 đám cưới so với ngày 7 tháng 7 năm 2007. Những ngày đặc biệt, có nhiều cặp kết hôn nhất ở Thụy Điển năm 2007 và năm 2008 rơi vào ngày có những con số đặc biệt (070707 và 080808). So sánh về thời điểm cho thấy trong năm 2006  có ngày đã có tới 1423 đám cưới được tổ chức. Thứ Bẩy thường là ngày tổ chức cưới nhiều nhất và Tháng 8 là tháng có nhiều đám cưới nhất trong năm 2008.

 

NTH dịch từ  http://www.scb.se