CẦN XOÁ TƯ TƯỞNG

TRỌNG NAM, KHINH NỮ

 

Hậu Lộc là huyện miền biển của tỉnh Thanh Hoá nhưng lại có đặc trưng của nhiều vùng miền như, chiêm trũng, đồi núi và duyên hải, do đó đi lại khó khăn, kinh tế nghèo nàn, dân trí chưa cao, tỷ lệ phát triển dân số năm 2005 ở mức <1%. Khó khăn nhất của chương trình dân số Hậu Lộc là tâm lý trọng nam khinh nữ, mong muốn có con trai để đi biển, vì vậy công tác tuyên truyền vận động KHHGĐ gặp không ít khó khăn.

Để nâng cao nhận thức của bà con về thực hiện KHHGĐ, ngay từ đầu năm 2006, Uỷ ban Dân số huyện đã chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân triển khai các hoạt động tuyên truyền đến 27 xã, thị trấn và các ban, ngành đoàn thể; cung cấp cho 27 xã gần 80 bộ đĩa VCD về các nội dung dân số; phát 1.000 tờ rơi và tập san truyền thông; thăm và tư vấn trực tiếp tại 3.200 hộ với 6.728 người; sinh hoạt nhóm tại các cơ sở thôn, đội sản xuất hơn 200 lần; tổ chức sửa chữa, kẻ vẽ một số khẩu hiệu tại các điểm đông dân cư, trong đó làm mới 26 panô tuyên truyền. Tuy nhiên, ở những vùng khó khăn, nhất là vùng biển, nơi còn nặng nề tâm lý muốn sinh con trai để đi biển thì công tác tuyên truyền vận động không phải là dễ. Nhờ có sự sâu sát của đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở, những hộ khó khăn, sinh con một bề đã được quan tâm hơn. Tại những nơi này, huyện đã triển khai các chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ; tổ chức khám, điều trị phụ khoa cho phụ nữ, đồng thời lồng ghép tuyên truyền với cấp phát các phương tiện tránh thai cho người dân trong độ tuổi sinh đẻ; và phối hợp với các đoàn thể như: Mặt trận, thanh niên, phụ nữ vận động nhân dân thực hiện xây dựng mô hình làng văn hoá, gia đình văn hoá theo tiêu chí "Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững" trong đó việc sinh ít con và khoảng cách sinh là điều kiện quan trọng.

Ở xã Ngư Lộc, việc ra khơi đánh cá là công việc của nhiều thế hệ và đó cũng là kế sinh nhai duy nhất trong hoàn cảnh đất chật người đông.  vận động sinh đẻ có kế hoạch phải bắt đầu từ nhận thức làm sao để mọi người hiểu, không phải chỉ con trai mới là trụ cột gia đình, mà cần tổ chức nhiều hình thức kinh doanh để người phụ nữ ở trên bờ cũng có thể sản xuất tăng thu nhập. Dự án tín dụng gia đình là một trong những giải pháp giúp cho bà con ngư dân có vốn để buôn bán, chăn nuôi, làm dịch vụ tăng thu nhập cho gia đình một cách thường xuyên, không phải trông chờ tất cả vào đi biển, từ đó trẻ em được đi học thay vì phải giúp cha mẹ làm các công việc nặng nhọc. Khi đã tự chủ được kinh tế, đời sống được nâng lên, đồng thời nhận thức về bình đẳng giới đã dần xoá đi tâm lý trọng nam, khinh nữ ở những địa bàn này và đó là thành công bước đầu trong công tác dân số KHHGĐ ở Hậu Lộc.<

HỒNG LONG