« Back to Tài liệu tham khảo

Dien van 50 nam cua TCT (2011.12.17).doc

Phiên bản: 1.1 Trạng thái: Đã duyệt A new version will be created automatically if this content is modified.
Diễn văn 50 năm của Tổng cục Trưởng Dương Quốc Trọng: Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua
Average (0 Bình chọn)
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ Download  
1.1 15:42 21/12/2011 175,0k DOC
1.0 15:41 21/12/2011 175,0k DOC
Các lời bình