Số 1 - 2018

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỖ TRỢ DỰ PHÒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 12/4/2018, tại Trụ sở Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã diễn ra Hội thảo triển khai Dự án hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ.