Số 2 - 2018

GIẢI THƯỜNG DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC NĂM 2018

Tiến sỹ Prince Ramsey, một thầy thuốc gia đình ở Antigua và Barbuda và hai tổ thức phi chính phủ Cứu Trái tim Trẻ em của Israel và Viện Guttmacher Institute của Mỹ được nhận Giải thưởng dân số Liên Hợp Quốc năm 2018.
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NĂM 2018

  Trong hai ngày 30-31/01/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018. Đến dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục; các đồng chí đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.
 • GIÚP LAO ĐỘNG DI CƯ NỮ AN TOÀN HƠN

  Dự án “An toàn và Công bằng: Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN” được Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố.
 • HỘI THẢO PHỔ BIẾN BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

  Ngày 24/04, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo phổ biến “Báo cáo Hộ sinh Việt Nam lần thứ nhất” và Báo cáo "Rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của cộng đồng các dân tộc thiểu số" tại Hà Nội.
 • XÂY DỰNG GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH, TOÀN DIỆN PHÒNG CHỐNG TẢO HÔN

  Ở Việt Nam, tảo hôn xảy ra ở tất cả các tỉnh, thành phố và ở tất cả các dân tộc. Tỉ lệ tảo hôn đặc biệt cao trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) và ở các tỉnh có đông người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, Tây nguyên, một số tỉnh miền Trung và ở đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ tảo hôn chung trong các nhóm DTTS khá cao là 26,6%, gấp 18 lần so với dân tộc Kinh (1,4%) và gấp 10 lần với tỷ lệ chung của cả nước (2,5%).
 • KHUÔN MẪU ỨNG XỬ GIỮA CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH

  Nếu quan hệ vợ chồng là mối quan hệ theo chiều ngang thì quan hệ giữa các thế hệ là quan hệ theo chiều dọc. Trong gia đình truyền thống, quan hệ theo chiều dọc là mối quan hệ cơ bản của gia đình. Quan hệ theo chiều dọc chi phối quan hệ theo chiều ngang. Mối quan hệ giữa các thế hệ có thể được phân chia thành hai loại khác nhau: quan hệ giữa cha mẹ với con cái chưa trưởng thành và quan hệ giữa con cháu với người cao tuổi. Mỗi loại quan hệ này đều có đặc điểm riêng và chứa trong đó những khuôn mẫu ứng xử đặc thù.
 • CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM

  Vai trò của người cao tuổi và các văn bản pháp lý về người cao tuổi
 • 10 ƯU TIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NGUYÊN GIÀ HÓA KHỎE MẠNH 2020-2030

  Chiến lược toàn cầu và kế hoạch hành động về già hóa và sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được các nước thành viên thông qua năm 2016 cung cấp một khung chính sách nhằm đảm bảo sự ứng phó toàn cầu đối với già hóa dân số phù hợp với Chương trình nghị sự về phát triển. Chiến lược được xây dựng trên quan điểm của WHO về Già hóa khỏe mạnh dựa trên Báo cáo thế giới về già hoá và sức khoẻ năm 2015.
 • TRIỀN VỌNG DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2017

  Theo một báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, dân số thế giới hiện nay đạt 7,6 tỷ người và dự kiến là 8,6 tỷ người năm 2030, 9,8 tỷ người năm 2050 và 11,2 tỷ người năm 2100. Dự kiến dân số thế giới tăng khoảng 83 triệu người mỗi năm, mặc dù theo ước tính mức sinh đang tiếp tục giảm.