Số 7 - 2018

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC SINH HOẠT TÌM HIỂU VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Những năm gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)cho học sinh tại các trường THPT, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT tổ chức các hoạt động truyền thông về SKSS vị thành niên (VTN) trong các trường THPT.Các buổi truyền thông này được tổ chức rất đa dạng, bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt ngoại khóa kỹ năng sống ở từng lớp, nhóm lớp, sinh hoạt tìm hiểu về SKSS VTN cho toàn trường dưới cờ, cuộc thi tìm hiểu với nhiều cấp độ khác nhau… Dưới đây là những kinh nghiệm từ việc tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ tìm hiểu về SKSS VTN cho trên 30.000 học sinh tại 36 trường THPT ở tỉnh Vĩnh Phúc