Tin hình Tin hình

Mỗi gia đình sinh đủ 2 con
 

1. Tin hình (tiếp theo)

Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai
Mỗi cặp vợ chồng nên đẻ 2 con
 Thông điệp truyền thông 2014.
 Già hóa dân số ở Việt Nam
 Chào đón công đân Việt Nam thứ 90 triệu
 Phản bác thông tin "Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con"
 Tổng quan về công tác Dân số
Chất lượng dân số và vấn đề tảo hôn
 Hôn nhân cận huyết thống
 Kiểm soát tốc độ gia tăng SRB.
 Sức ép dân số và vấn đề sinh nhiều con
 Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở toàn quốc năm 2012
 Hội thảo quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh. Nguồn VTV
Tiếng nói từ cộng đồng
Mất cân bằng giới tính tại Hưng Yên. Nguồn HYVT
 10 năm công tác DS-KHHGĐ Kiên Giang
Hội thảo quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh. Nguồn VTV
 Cơn sốt sinh năm rồng. Nguồn VTV
 Hội nghị triển khai Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Phim tài liệu:50 năm ngành Dân số KHHGĐ- phần 1.
Già hóa dân số
Phim tài liệu:50 năm ngành Dân số KHHGĐ- phần 2.
Thách thức dân số 7 tỷ người
Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS KHHGĐ
Tỷ số giới tính tại Việt Nam
Cơ cấu dân số của Việt Nam
Đề án 52 tại tỉnh Nam Định
Phóng sự CIO ASIAN
Quản lý Dân số Việt Nam
Dân số vàng - Chất lượng dân số

 

2. Giao lưu 20 năm một chặng đường tiếp thị xã hội các PTTT 1993 - 2013

3. Ấn phẩm truyền thông