Hội nghị lần thứ nhất Hiệp định thành lập Trung tâm tâm Già hóa năng động sáng tạo ASEAN

Ngày 23/7/2021, đoàn Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế đại diện Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất của Hiệp định thành lập Trung tâm tâm Già hóa năng động sáng tạo ASEAN (The ASEAN Center for Active Ageing and Innovation).

Ngày 23/7/2021, đoàn Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế đại diện Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất của Hiệp định thành lập Trung tâm tâm Già hóa năng động sáng tạo ASEAN (The ASEAN Center for Active Ageing and Innovation). Hiệp định thành lập Trung tâm Già hóa Năng động và Sáng tạo ASEAN (ACAI) do Thái Lan đề xuất đã được các quốc gia thành viên ASEAN bàn thảo nhiều lần tại các cấp kể từ năm 2017. Đến nay đã có 10 nước trong khu vực đã tham gia ký kết Hiệp định. Hiệp định thành lập ACAI với mục đích hỗ trợ hoạch định chính sách và thực thi chính sách về già hóa năng động và sáng tạo thông qua việc cung cấp các thông tin, kiến thức (xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng) và tăng cường năng lực cho mỗi quốc gia thành viên cũng như tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ASEAN với các đối tác nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN già hóa năng động, sáng tạo.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị

Hội nghị đã bàn bạc kế hoạch của ACAI đến năm 2022. Nước chủ nhà Thái Lan đã dự thảo hiệp định với một số nội dung về Hiệp định nước sở tại, Nghị định hoàng gia về thành lập ACAI tại Thái lan và các quy tắc thực hiện. Điểm quan trọng của hội nghị lần này là đã lựa chọn được chủ tịch và phó chủ tịch cho giai đoạn tới. Theo đó Việt Nam đã được các thành viên bầu làm Phó Chủ tịch của ACAI nhiệm kỳ 2021-2022, đại diện Việt Nam – ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ để thể hiện sự tự hào cũng như coi đây là một nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức: Liên quan đến nhiệm kỳ đầu tiên của ACAI, Việt Nam hiểu rằng đây là một nhiệm vụ nặng nề. Tất cả mọi cái đều mới mẻ, tất cả đều mới bắt đầu. Tuy nhiên, tôi cũng rất hạnh phúc khi là Phó Chủ tịch đầu tiên của ACAI. Nhiệm kỳ đầu tiên cũng là bước đi đầu tiên của ACAI. Tôi mạnh mẽ hứa rằng sẽ làm việc bằng cả trái tim mình để hỗ trợ Thái Lan, Chủ tịch của ACAI cũng như tất cả các quốc gia thành viên ACAI. Tôi cũng mong muốn rằng tất cả các quốc gia thành viên của ACAI, Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ nhiệm vụ của chúng tôi cũng như sứ mệnh của ACAI. Cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ hơn. Tất cả vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, một ASEAN già hóa năng động và khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Doãn Tú – Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số phát biểu tại Hội nghị

Việc tham gia vào ACAI là một điểm quan trọng để Việt Nam có cơ hội nhận và chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về các vấn đề già hóa cũng như khẳng định vị thế của mình trong khu vực.

GIA HÂN