Hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình dân số Việt Nam

Ngày 11/11 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình Dân số Việt Nam cho các phóng viên báo chí.

Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Tổng cục; đại diện các Bộ, Ban, Ngành đoàn thể Trung ương; CÁc phóng viên, nhà báo, hội viên Hội  nhà báo, thành vên câu lạc bố nhà báo với công tác dân số.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ đề nghị các lãnh đạo vụ Tuyên truyền (Tổng cục DS- KHHGĐ), cung cấp đầy đủ các thông tin các đề án các Bộ, Ban, ngành xây dựng, đã được Chính phủ phê duyệt nhằm giải quyết các nội dung: Duy trì mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả của :cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; những khó khăn thách thức của công tác dân số; Những kết quả, thành tựu công tác đã vượt qua trong thời gian gần đây và khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TW khóa VII và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước: Tốc độ tăng trưởng dân số được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì đến nay, hạn chế tăng thêm hàng chục triệu người. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng cao. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng; Chất lượng dân số được cải thiện nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi vào năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng ức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh. Tầm vóc , thể lực người Việt Nam có bước cải thiện. Dân số được phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, công tác DS- KHHGĐ vẫn còn nhiều hạn chế, mức sinh giữa các vùng miền còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng, chưa có giải pháp dồng bộ phát huy lợi thế cả thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số; Người ít có điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con còn đẻ nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Chỉ số phát triển con người (HDI) còn thấp; Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao. Tầm vóc, thể lức người Việt Nam chậm được cải thiện, tuổi thọ bình quân tăng trưởng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp hơn so với nhiều nước. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn phổ biến ở một số đồng bào dân tộc ít người. Phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người di cư và ở nhiều đô thị, khu công nghiệp còn nhiều hạn chế.

Công tác truyền thông, giáo dục về Dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chua cao, vai tròn nhà trường còn hạn chế. Nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào KHHGĐ; tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác dân số tại các cấp cơ sở còn thấp. Nguồn lực đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu…

 

Đại diện các Vụ, đơn vị cung cấp thông tin tại Hội thảo

Để giải quyết toàn diện các vấn đề phát sinh trong công tác dân số trong thời kỳ mới, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII trong hội nghị lần thứ 6 đã đề ra nghị quyết về công tác Dân số trong thời kỳ mới với mục tiêu chung: Giải quyết toàn diện các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để đưa Nghị quyết XXI vào thực tiễn, Chính phủ cũng ban hành nghị quyết 137, chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết XXI, trong đó chính phủ đã giao cho 12 Bộ, Ban, ngành xây dựng 42 chương trình, luật, đề án chương trình hành động nhằm củ thể hóa Nghị quyết XXI về dân số trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết XXI, một số văn bản luật, chiến lược, chương trình, đề án đã được ban nhành như: luật lao động sửa đổi, chiến lược dân số đến năm 2030, chiến lược truyền thông dân số đến năm 2030; chương trình điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, các đối tượng đến năm 2030; chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tới năm 2030; chương trình nâng cao chất lượng dân số, tầm soát sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh,… Trong thời gian tới, mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số, cơ chế phối hợp liên ngành, mô hình cộng tác viên làm công tác dân số, gia đình trể em cũng sẽ được hoàn thiện và trình chính phủ ban hành.

Các Bộ, Ban ngành khác như Bộ giáo dục, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài nguyên- môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch- Đầu tư.. cũng đã và sẽ ban hành các đề án, chương trình hành động thực hien Nghị quyết 137 của Chính phủ

Những chương trình đề án được xây dựng theo Nghị quyết 137chinh là những nội dung quan trọng của công tác dân số trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong giai đạnn từ nay đến năm 2030

Thay mặt tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), ông Nguyễn Doãn Tú trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các phóng viên, nhà báo, hội viên hội nhà báo đẫ vào cuộc và ủng hộ công tác dân số trig thời gian qua, lực lượng đóng góp quan trọng vào thành công của công tác DS-KHHGĐ trong suốt thời gia qua. Ông tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tqaam của các cấp, các ngành cùng với sự nhiệt thành, tâm huyết, tinh thần vượt khó và truyền thống đoàn kết mà chúng ta đã có và đã xây dựng hơn nửa thập kỷ qua và sẽ hoàn thành tốt nhieemjj vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Mong rằng công tác dân số sẽ thuận lợi trong những năm 2021 và những năm tiêp theo, để sự nghiệp dân số và phát  triển đóng góp hơn nữa vào sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.

HẢI YẾN